vacc


Najnovija istraživanja pokazuju da imunoterapija može biti efikasna u slučaju pojedinih malignih oboljenja. Ta efikasnost se ogleda u potpunom povlačenju bolesti ili njenom prevođenju u stanje mirovanja, odnosno u hroničnu bolest.

Moderna imunoterapija

Moderna imunoterapija nam omogućava da se uspešno borimo protiv više vrsta malignih tumora. Podizanje imuniteta je od ključne važnosti za ozdravljenje, naročito najtežih, onkoloških bolesnika, pa imunoterapija zauzima sve važnije mesto u lečenju karcinoma. Na koji način se imunoterapija bori protiv maligniteta.

Šta podrazumeva imunoterapija?

Imunoterapija podrazumeva primenu supstanci koje mogu modifikovati imunosistem pacijenta i usmeriti ga da prepozna i deluje na malignu bolest.

Različite su metode stimulacije imunološkog sistema.

Nespecifični stimulatori imuniteta pojačavaju aktivnost ćelija imuniteta nezavisno od vrste oboljenja, dok specifični ciljano usmeravaju delovanje tih ćelija na konkretnu bolest i oni se mogu smatrati lekom. Najbolji primer za ovu grupu lekova jesu vakcine.
Pomenute vakcine dovode do umnožavanja naših odbrambenih ćelija (belih krvnih zrnaca) i njihove produkcije citokina.

Citokini su složeni molekuli belančevina koji aktivno deluju na maligne ćelije. Takođe je moguća i primena veštački sintetisanih citokina. Postoji i kombinacija imunoglobulina za koje su vezani citostatici ili radioaktivni izotopi. Ovi lekovi se ciljano vezuju za malignu ćeliju koja ima receptor za koji je taj imunoglobulin sintetisan.

Inače, u imunoterapiji referentni su svi lekovi koji mogu delovati na povećanje funkcionisanja naših odbrambenih ćelija. Osim vakcina, interferona i interleukina, koji su najpoznatiji, tu su i neki od najobičnijih lekova koji se propisuju za druge bolesti. Primer je lek ketokonazl koji se upotrebljava za lečenje gljivičnih infekcija. Ispostavilo se da ovaj lek ima i imunostimulativno dejstvo, pa je korišćen kao dodatak hemoterapiji.

U čemu je prednost imunoterapije?

 Za razliku od zračenja i citostatika koji neselektivno uništavaju sve ćelije koje se brzo dele, imunoterapija ima mogućnost selektivnog prepoznavanja malignih i normalnih ćelija u našem organizmu. Samim tim su i eliminisana neželjena dejstva citostatika.

Zvanična medicina i imunoterapija

U slučaju oboljenja gde su završena klinička ispitivanja, posle III faze u lečenju, imunoterapija je postala rutinska praksa u lečenju. Uspešnost imunoterapije se ogleda ili u potpunom povlačenju bolesti ili u njenom prevođenju u stanje mirovanja. Nažalost, velikom broju bolesnika tumor se vrati, odnosno pobegne imunološkoj kontroli. Zbog toga imunoterapija i dalje nije čudotvoran lek za karcinom.
primed13fortePrimed 13 forte je prirodni preparat koji snažno podiže i aktivira vaš imuni sistem i čini ga jačim i efikasnijim u borbi sa mnogim bolestima, čak i sa onim najtežim.

staracki-dom-1


Karcinom dojke je opaka i podmukla bolest.Kod polovine slučajeva javlja kod pacijentkinja starijeg životnog doba, onih koje su prešle šesdesetu godinu, a nije retka ni kod žena koje imaju više od sedamdeset, pa i osamdeset godina.

U tom periodu života takva vest može imati pogubniji efekat nego u bilo kom drugom. Tada se lečenje često mora prilagoditi i nekom pridruženom oboljenju ili stanju od kog pacijentkinja pati, a treba uzeti u obzir i da se svaka terapija, pa i ona najjednostavnija, teže podnosi u tim fazama života.

Međutim, sve to se može prevazići uz mnogo manje tegoba ukoliko se oboljenje otkrije na vreme, odnosno, dok još nije uznapredovalo, u čemu presudnu ulogu ima redovna samokontrola, ali i mamografski pregledi.

Bolest se sporije razvija kod osoba starije dobi

Biološka svojstva karcinoma dojke se razlikuju u mlađem i starijem dobu. Glavna razlika je u tome što je kod pacijentkinja starijeg doba evolucija bolesti sporija, a tumorske ćelije većinom ukazuju na manju biološku agresivnost. S druge strane, kod njih se karcinom dojke češće dijagnostifikuje u fazi lokalne uznapredovalosti, kada je veći od pet centimetara ili pak proširene bolesti pri pojavi većeg primarnog tumora, što ima velikog uticaja na ishod lečenja.

Terapija – hirurška, zračna ili sistemska

Terapija je kompleksna i multidisciplinarna. O načinu lečenja odlučuje konzilijum koji sačinjava nekoliko stručnjaka. Terapija može da bude hirurška, zračna ili sistemska, ali je najčešće kombinovana, što jedino garantuje uspeh. Pri planiranju lečenja treba imati u vidu: očekivano preživljavanje, karakteristike tumora, postojanje drugih oboljenja.

Očekivano preživljavanje se očitava iz odgovarajućih tabela, pa tako pacijentkinja od 80 godina, dobrog opšteg stanja i bez značajnijih bolesti ima očekivano preživljavanje od 12 godina. Zato nema razloga da joj se uskrati bilo koji vid lečenja. Nažalost, često se starijim pacijentkinjama proizvoljno određuje manje intenzivno lečenje, što je neki vid diskriminacije.

Načini lečenja tumora dojke

Terapija lekovima podrazumeva pre svega citostatike, hormonske lekove i biološke agense. Kod medikalnog lečenja razlikuju se privremeno, dopunsko i sistemsko lečenje, koje podrazumeva prisustvo udaljenih metastaza.

Takođe, postoji lečenje hormonima, kao i biološkim medikamentima. Neki neželjeni efekti primene ovih lekova su osteoporoza, artralgija, mijalgija i kardiovaskularni nusefekti. Pojedini lekovi mogu dovesti do krvarenja iz materice i dubokih venskih tromboza.

Pažljivo kliničko praćenje svih pokazatelja zdravstvenog stanja je od suštinskog značaja. Koriste se i lekovi koji neutrališu mučninu i povraćanje, a radi nižih vrednosti gvožđa u tom periodu češće su i promene u krvnoj slici koje se mogu korigovati. Takođe, praćenje srčane funkcije u toku terapije antaciklinima i sličnim lekovima je obavezno.
primed 13 kordicepsPrimed 13 kordiceps je potpuno prirodni preparat za jačanje odbrambenih snaga organizma koji kao glavni sastojak sadrži gljivu kordiceps. Kordiceps ima izraženo antioksidativno dejstvo, čime štiti ćelije organizma od raznih toksičnih oštećenja.

DNKPozitivan rezultat genetskog testiranja ne znači da žena ima rak niti da će ga sigurno dobiti, već samo predstavlja upozorenje.
Genetsko testiranje za otkrivanje sklonosti obolevanja od raka dojke i/ili jajnika,mutacije BRCA i BRCA2 u svetu se sprovodi već desetak godina, a odnedavno i kod nas.

Nasledni rizik od tumora

Gene BRCA1 i BRCA2 svako od nas nosi u sebi, i to u dve kopije, jedna je nasleđena od majke, druga od oca. Oba gena su vrlo važna. Njihova glavna uloga je u popravci oštećenja DNK i važni su za funkcionisanje ćelija organizma u celosti. Ako nisu mutirani, ne uzrokuju nikakvu bolest, ali ako postoji mutacija, ne mogu obavljati tu važnu funkciju. Ponekad su u tim genima prisutne i nasledne mutacije koje mogu prouzrokovati bolest, i između ostalog i rak jajnika i dojke. Povećan rizik od raka dojke i jajnika postoji samo kod onih žena koje su nasledile mutaciju u jednom ili oba gena, BRCA1 i BRCA2 što se danas može otkriti genetskim testiranjem. Osim za rak dojke, promene u tim genima mogle bi poslužiti kao rani pokazatelji mogućeg razvoja raka jajnika, jer je tu vrstu raka jako teško otkriti obzirom da za to nema odgovarajućih ranih pokazatelja.

Pozitivna mutacija povećava rizik od tumora

Brojna istraživanja su pokazala da su žene sa mutacijom BRCA1 i BRCA2 gena pod rizikom od 87 do 100% za razvoj dojke i 44% za nastanak karcinoma jajnika, dok kod opšte populacije taj rizik iznosi svega 8 procenata.
Važno je istaći da pozitivan rezultat ne znači da žena ima rak niti da će ga sa sigurnošću dobiti, nego samo predstavlja upozorenje da pripada grupi sa vrlo visokim rizikom i da je potrebno češće vršiti kontrole i rigoroznije se pridržavati preventivnih mera.

Prirodna borba sa mutacijama

Štetan efekat genetske mutacije možete neutralizovati ako usvojite ove prirodne metode prevencije raka.
– Uzimanje vitamina D je najjednostavniji način smanjenja rizika od raka dojke.
Uzimanje selena u dozi od 200 mikrograma dnevno tri meseca značajno smanjuje rizik od karcinoma kod žena sa mutacijom.
primed13forte Primed 13 Forte koji u svom sastavu sadrži medicinsku gljivu kordiceps koji ima izrazito antioksidativno dejstvo.

polip kolonaFamilijarna polipoza kolona ili Gardnerov sindrom je nasledno oboljenje koje se nasleđuje autozomalno dominantno i dovodi do pojave brojnih polipa u debelom crevu i duž sistema za varenje. Udruženo se javljaju tumori drugih lokalizacija (polipi na drugim organima, epidermoidne ciste, tumori štitaste žlezde, fibromi i osteomi).
Prisustvo velikog broja polipa u debelom crevu povećava šansu za razvoj karcinoma debelog creva, koji su ustvari prekancerozne promene i mogu maligno da alterišu. Ova bolest se u najvećem broju slučajeva javlja nakon 30. godine života. Polipi nisu pravilno raspoređeni duž digestivnog trakta, moguća je njihova pojava i u želucu, duodenumu, tankom crevu…
Lek za ovaj poremećaj ne postoji i pacijenti imaju skraćeni životni vek koji često nije duži od 45 godina.
Kako se manifestuje Gardnerov sindrom?
Simptomi Gardnerovog sindroma od strane digestivnog trakta su sledeći:
Bolovi u stomaku.
Učestali prolivi i pojava zatvora.
Pojava krvi u stolici.
Neobjašnjivi gubitak telesne težine.
Zubi izgleda poput štapića za uši zbog osteoma vilice.
Postavljanje dijagnoze Gardnerovog sindroma!
Klinička slika može da probudi sumnju na pomenuti sindrom, pa se pacijenti radi postavljanja dijagnoze šalju na kolonoskopiju. Prilikom ovog pregleda se uzima isečak sa sumnjive promene i isti se šalje na histološku analizu.
Terapija Gardnerovog sindroma.
Obavezno se radi uklanjanje polipa endoskopskim putem. Kasnije se vrši hirurško uklanjanje zahvaćenog segmenta creva. Kontrolne kolonoskopije radi eventualnog otkrivanja maligne promene se vrše svakih 3-6 meseci, a preporuka je i dijetetsko higijenski režim ishrane.
Primed 13 kordiceps je prirodni preparat koji u svom sastavu ima lekovitu gljivu kordiceps. Kordiceps je gljiva za koju je dokazano da poseduje antitumorsko dejstvo.  Njena upotreba se preporučuje čak i zdravim osobama u cilju jačanja imuniteta i prevencije mnogih bolesti, čak i onih najtežih. Poseban značaj ova gljiva ima u prevenciji malignih i benignih tumora, naročito kod osoba koje imaju genetsko opterećenje i učestalu pojavu malignih bolesti u porodici. Primed 13 kordiceps je jako antioksidativno sredstvo, štiti ćelije od oštećenja slobodnim radikalima i toksičnog dejstva zračenja i hemioterapije.

jajnikBrenner tumori jajnika su ne tako česti tumori koji nastaju na jajniku i predstavljaju površno epitelno-stromalne tumore koji mogu da budu benigni i maligni po svojoj prirodi. Tumor je dobio naziv po lekaru koji ga je prvi put opisao.
U pitanju su najčešći tumori koji se nalaze na jajniku. Najveći procenat ovih tumora (oko 75%) su benigni po svojoj prirodi i nemaju potencijal da metastaziraju, ali mogu svojim rastom da naruše zdravlje i reproduktivnu sposobnost žene u velikoj meri. Dobroćudni tumori su veoma dobro ograničeni u odnosu na ostala tkiva i svojim rastom i kompresijom narušavaju njihovu funkciju. Ostatak (25%) su maligni tumori.
Nije u potpunosti jasno zašto se javljaju Brenner tumori jajnika, ali se pretpostavlja da postoji genetska predispozicija za njihov nastanak.
Statistički podaci pokazuju da se Brenner tumori jajnika u najvećem procentu javljaju samo sa jedne strane, odnosno zahvataju samo jedan jajnik, mada se mogu javiti i obostrano, ali znatno redje. Najčešće se javlja kod žena srednjeg životnog doba, nakon 45 godina. Maligni Brenner tumori jajnika se takodje javljaju češće samo sa jedne strane i javlja se kod žena nakon 50 godina.
Kako se manifestuju Brenner tumori jajnika?
Simptomi i znaci Brenner tumora jajnika mogu da budu:
bol u trbuhu, u predelu male karlice
poremećaj menstrualnog ciklusa
krvarenje van menstrualnog ciklusa
prisustvo jasne tumorske mase u maloj karlici
problemi sa sterilitetom
simptomi i znaci zbog kompresije okolnih organa (nadimanje, zatvor, često, ili otežano mokrenje…)
gubitak apetita, telesne težine i malaksalost (kod malignih Brenner tumora jajnika)
Kako se postavlja dijagnoza Brenner tumora jajnika?
Anamneza sa objektivnim pregledom ginekologa i kliničkom slikom pomaže da se postavi sumnja na postojanje Brenner tumora.
Ultrazvučni pregled trbuha pomaže da se postavi dijagnoza, kao i nuklearna magnetna rezonanca organa male karlice.
Definitivna dijagnoza se postavlja samo na osnovu histopatološkog nalaza koji se može načiniti prilikom operativnog lečenja, ili eksplorativne laparotomije.
Laboratorijska ispitivanja kod Brenner tumora jajnika nisu u potpunosti specifična, tj. može postojati poremećaj krvne slike u smislu hipohromne anemije, povećanja sedimentacija, povećanje CRP-a (C reaktivni protein).
Kako se leče Brenner tumori jajnika?
Definitivno lečenje benignih Brenner tumora jajnika se postiže radiklanim hirurškim otklanjanjem, čime se postiže potpuno izlečenje i prognoza je obično veoma dobra. Često se zajedno sa tumorom mora odstraniti jajnik, pa i deo jajovoda.
Maligni Brenner tumori se leče histerektomijom (odstranjenje materice) sa odstranjenjem oba jajnika i jajovoda sa hemioterapijom nakon operacije.