Ultrazvuk i mamografija su dva najčešća pregleda koja se rade kod žena u cilju vizualizacije tkiva dojke.

Ovim pregledima dobijaju se važne informacije o izgledu tkiva dojke i mogu da se uoče različite promene njene građe. Ukoliko se pregledom utvrdi postojanje neke promene unutar tkiva, u zavisnosti od vrste promene, lekar će odrediti koje bi mere dalje trebalo preduzeti u cilju praćenja ili dodatne dijagnostike.

Da li će se raditi ultrazvuk ili mamografija zavisi od više faktora, kao što je građa dojke, godine starosti, pozitivna porodična anamneza za bolesti dojke i dr. Nekada se kombinuju obe vrste pregleda, čime se povećava verovatnoća otkrivanja promena.

Redovni pregledi dojke, kao i ginekološki pregledi su veoma važni u svim starosnim dobima žene. Preventivnim pregledima može da se otkrije postojanje različitih poremećaja koji ne moraju da budu maligne prirode, ali, s obzirom na ozbiljnost malignih promena, njihovo rano otkrivanje je jedan od najvažnijih razloga zašto je važno da se ovi pregledi rade redovno.

Preporuke koje se tiču učestalosti pregleda mogu da se razlikuju u odnosu na godine starosti i postojanje faktora rizika koji se uzimaju u obzir.

S obzirom na to da je sa ranim otkrivanjem bolesti povećava mogućnost uspešnijeg tretmana, svaki slučaj otkriven u početnoj fazi je veoma važan u ukupnom smanjenju posledica koje postojanje karcinoma dojke može da ima.