ETIMOLOGIJA

Rimski enciklopedista

Pojam Tumor / tumor potiče od latinske reči za “oteklina” – tumora. Ima velike sličnosti sa Starofrancuskim tumorom (savremeni francuski: tumeur). U Zajednici pravopis “Tumor” obično se koristi, dok je u SAD-u to se obično izgovara “tumor“.

U svom medicinskom smislu to je značilo tradicionalno nenormalna oteklina tela. Rimski medicinski enciklopedista Celsus (cca 30 BC-38 AD) opisao četiri osnovne akutne upale kao što je tumor, bol, calor, i rubor (oteklina, bol, povećana toplina i crvenilo). Njegova teza, De Medicina, bio je prvi medicinska knjiga štampana u 1478 posle izuma pokretne štampe.

Tumori mogu biti uzrokovana drugim uzrocima a ne samo rastom broja malignih ćelija. Ciste (kao lojnih ciste) također se spominju kao tumori, iako one nemaju neoplazmične ćelije.