Karcinom uretre razvija se na nivou uretre. Kao i kod drugih bolesti, postoje određeni faktori koji mogu da budu povezani sa većim rizikom za nastanak oboljenja. Dobro poznavanje faktora rizika važan je deo prevencije, jer bi se izbegavanjem ovih faktora mogao očekivati manji rizik za pojavu oboljenja. Svakako, na pojavu bolesti utiče veći broj faktora, pa sama izloženost jednom ili više faktora ne znači da će do pojave karcinoma sigurno doći.

Koji su poznati faktori rizika za karcinom uretre?

  • Godine starosti. Kao i kod nekih drugih malignih bolesti, karcinom uretre se češće javlja kod starijih osoba

  • Podatak o ranije prisutnom karcinomu mokraćne bešike

  • Pojava je nešto češća kod žena

  • Podatak o prisutnim stanjima koja dovode do hronične iritacije i upale mokraćnih puteva, uključujući i polno prenosive bolesti.

Kao što je pomenuto, postojanje ovih faktora moglo bi da doprinese većem riziku za pojavu karcinoma uretre, ali da li će do razvoja karcinoma zaista doći, zavisiće i od drugih faktora.