Upotreba antitumorskih lekova se naziva sistemska terapija. Tu su uključeni citostatici-hemioterapeutici, hormoni i njihovi derivati, antihormoni, imunomodulatori i monklonalna antitela.
 
Ordinirani lekovi se raznose putem krvi po celom organizmu. Tumorske ćelije su osetljive na ove lekove, absorbuju ih te se tako onemogućuje normalan rast i deoba tumorskih ćelija. Uspeh lečenja zavisi od tipa tumora, upotrebljenog medikamenta, doze, opšteg stanja i individualne osetljivosti na terapiju.
 
Antitumorski lekovi, a pogotovo citostatici, oštećuju zdrave ćelije koje se intezivno dele – s toga organi koji su najčešće zahvaćeni hemiotearpijom su:
 
i) koštana srž
ii) sistem organa za varenje
iii) reproduktivni sistem
iv) kosa (zavisi od doze).
 
Za razliku od ćelija raka normalne ćelije imaju reper mehanizme te se mogu oporaviti nakon primenjene hemioterapije, dok kancerske ćelije umiru (pokreće se mehanizam kontrolisane ćelijske smrti i/ili nekroze).
 
Antitumorski lekovi se mogu davati na tri načina: i) gutanjem (per os) ii) injekcijama (parenteralno) iii) u venu kap po kap infuzijama.
 
Obično se antitumorski lekovi kombinuju bilo jedni sa drugima, bilo uz zračnu terapiju. Oni se daju pre operacije (ili radiklanog zračenja) neo-adjuvantno, nakon operacije sa ili bez zračenja u adjuvantnom terapijskom pristupu ili kao jedini vid lečenja kod raširene maligne bolesti u sistemskom/palijativnom pristupu.
 
Način davanja i kombinacije sistemske antitumorske terapije (npr. hemioterapije) su strogo definisani protokolima, koji su podeljeni u nekoliko terapijskih linija.
 
Efekat lečenja se procenjuje nakon završene ture hemioterapije i može se okarakterisati kao stabilna bolest SD, bolest u regresiji PR, kompletna regresija ili progresija bolesti PD.
 
Odluku o daljem vidu lečenja donosi nadležni onkološki konzilijum.
 
Neželjeni efekti hemioterapije
Efekti na organe za varenje: mučnina, gađenje, povraćanje, proliv, zatvor, afte po sluzokozi usta. Savetuje se sprovodjenje higijene usta, adekvatan kalorisjki unos, ne izbegavati proteine, davati prednost kuvanoj hrani “na kašiku”.
 
Efekti na mišiće i nerve: neki medikamenti iz grupe taksana (Taxol, Taxotera…) mogu da izazovu polineuropatiju (osećaj žarenja po rukama i nogama, slabija ravnoteža…) tada je potrebno uzeti vitamin B komplex, takođe Vaš lekar će proceniti da li se sa terapijom treba prestati. Antitumorski lekovi iz grupe antibiotika (Doxorubicin) imaju dokazano kardiotoksično dejstvo te su potrebne periodične kontrole EKG-a i ultrazvuka srca da bi se efekat ovog leka na srce kontinuirano evaluirao. U tu svrhu može da pomogne određivanje BNP-a, kao i Troponina u krvi.
 
Efekti na koštanu srž: Hemioterapija-citostatska terapija štetno utiče na ćelije koštane srži te Vaš lekar Vam mora redovno da kontroliše krvnu sliku i osnovne parametre biohemije pre, toko i nakon terapije. Štetni efekti na koštanu srž su mogući i tokom zračenja uz hemioterapiju. S obzirom da zbog izmenjene crevne sluznice savetuje se izbegavanje presnog voća i povrća u organizam se ne unosi dovoljno vitamina. Sve ovo navedeno potencira štetan efekat hemioterapije na koštanu srž. Preporučuje se da se tokom svakog onkološkog lečenja uzimaju komercijalni multivitaminski preparati (Beviplex, Centrum i sl.). Ukoliko dođe do drastičnog pada eritrocita i/ili trombocita pribegava se hemoterapiji (trasnfuziji u hospitalnim uslovima) uz pauzu u specifičnom onkološkom lečenju.
 
Hemioterapija štetno utiče na reproduktivnu sposobnost kako žena tako i muškaraca. Razgovarati sa nadležnim onkologom ukoliko planirate porodicu. Postoje specijalizovani konzilijumi za plodnost i antitumorsko lečenje, od kojih je moguće dobiti ekspertsko mišljenje ukoliko to onkolog zahteva.
 
Simptomi od značaja
 
Ako se hemioterapija sprovodi ambulantno u nadležni onkološki dispanzer se javiti ukoliko se pojavi:
 
Povišena temperatura preko 38 stepeni.
Promene po koži, alergijske reakcije.
Neki oblici krvarenja.
Ukoliko se pojavi bol.
Otežano i skraćeno disanje ili čujno disanje (Stridor).
 
PRIMED 13 FORTE je prirodan preparat na bazi meda, medicinskih gljiva kordiceps, rejši i šitake i jezgra kajsije.
 
Ne sadrži veštačke boje, konzervanse i druge aditive.
 
PRIMED 13 FORTE se preporučuje:
 
osobama sa oslabljenim imunitetom
za poboljšanje opšteg stanja organizma
Aktivni sastojci preparata mogu da utiču na poboljšanje opšteg stanja organizma i ispoljavaju blagotvorno dejstvo na imunološki sistem. Medicinske gljive se tradicionalno upotrebljavaju kao pomoć u prevenciji različitih poremećaja zdravlja.