Tumor mokraćne bešikeMaligni tumor mokraćne bešike je veoma čest tumor sa kojim se sreće urolog. Po učestalosti je posle tumora debelog creva , pluća i prostate. Oba pola podjednako često oboljevaju. Starosna dob kada je on učestaliji je oko 60 god. Prognoza zavisi od godina života i stadijuma u kojoj je bolest.

Faktori sredine utiču na pojavu ovog tumora kap što su pušenje, zagađenost vazduha, izloženost nekim toksičnim supstancama, uzimanje određenih lekova. Neki autori pominju čak i uzimanje kafe kao faktor rizika.

KOJI SU SIMPTOMI TUMORA BEŠIKE

  • Prisustvo krvi u urinu, bezbolna hematurija. Krv u mokraći se javlja i kod infekcija ali je onda praćena bolovima i peckanjem pri mokrenju.
  • Često mokrenje, otežano mokrenje, urgentan poziv na mokrenje.
  • Bol u karlici, otok donjih udova, opstrukcija creva kod zapuštenih slučajeva.
  • Promene se mogu napipati na pregledu ako su velike.

KAKO SE POSTAVLJA DIJAGNOZA

Anamneza i klinički pregled ukazuju na mogućnost postojanja problema. Radi se kompletna biohemija, sa nivoom elektrolita, radi se analiza urina, urinokultura i citologija urina. Sagledavanje unutrašnjosti mokraćne bešike se vrši posebnom metodom, cistoskopijom.Ponekad je dovoljno za dijagnozu. Ultazvučni pregled, skener, MR pomažu kod određivanja veličine tumora i raširenosti procesa.

Histopatološki nalaz je najpouzdaniji pokazatelj o prognozi bolesti koji se radi nakon operacije ili uzimanja uzroka biopsijom.

LEČENJE TUMORA BEŠIKE

Lečenje zavisi od stadijuma oboljenja. Površinski tumor se odstranjuje i primenjuju se citostatici samo lokalo. Odstranjivanje bešike se vrši kod uznapredovale bolesti kao i sistemska hemioterapija. To je tumor koji se vraća i nakon izlečenja. Da bi se to sprečilo primenjuje se vakcinacija BCG radi jačanja imuniteta i sprečavanja recidiva.