SIMPTOMI I ZNACI TUMORA

razvoj-tumoraMaligni tumori su takva vrsta bolesti koja može dati najrazličitije simptome i znake, u zavisnosti od mesta u organizmu gde se razvija tumor. Takođe, pojava simptoma i znakova zavisi i od veličine tumora i načina na koji utiče na organe i tkiva koja ga okružuju. Ukoliko dođe do pojave metastaza, doći će do pojave novih znakova i simptoma.

Lokalnim rastom, tumor vrši pritisak na okolna tkiva i organe. Kada su u pitanju tumori unutar lobanjske duplje, čak i minimalno povećanje mase tumora može dovesti do pojave različitih simptoma. Druge vrste tumora (npr. tumori pankreasa, jetre i drugih unutrašnjih organa) mogu dostići velike dimenzije pre pojave bilo kakvih simptoma.

Simptomi i znaci: koliki je njihov značaj?

Kada su maligni tumori u pitanju, mogućnost uspešnog lečenja direktno zavisi od stadijuma bolesti u trenutku postavljanja dijagnoze. Nažalost, većina tumora retko daje specifične simptome u ranoj fazi. Do pojave specifičnih simptoma uglavnom dolazi u kasnijoj fazi razvoja, kada su mogućnosti za potpuno izlečenje ograničene.

Opšti simptomi i znaci tumora

Opšti simptomi i znaci nisu specifični samo za tumore, već postoje i kod nekih drugih vrsta bolesti. Iako njihovo prisustvo ne znači sigurno prisustvo malignog tumora, svakako je pojava ovih simptoma znak da bi trebalo posetiti lekara i utvrditi njihovo poreklo.

gubitak-tezineNeobjašnjivi gubitak težine kao simptom tumora

Većina pacijenata sa malignim tumorom će u nekom trenutku razvoja bolesti imati problem sa gubitkom telesne mase. Gubitak 5 ili više kilograma u kraćem vremenskom periodu, koji se ne može objasniti dijetom ili povećanom fizičkom aktivnošću u nekim situacijama može biti prvi znak maligne bolesti. Neke vrste tumora, kao što je karcinom želuca, pankreasa i jednjaka mogu dovesti do značajnog gubitka telesne mase mnogo pre postavljanja dijagnoze maligne bolesti.

Hronični umor može biti jedan od simptoma tumora

Stalno prisutan osećaj umora i iscrpljenosti koji ne prolazi nakon odmora može biti prisutan kod uznapredovalih oblika tumora. Kod nekih malignih bolesti, kao što je leukemija, hroničan umor može se javiti i ranije, na početku razvoja leukemije. Karcinom želuca često dovodi do hroničnog gubitka krvi, koji vodi u anemiju, a hroničan umor je jedan od najčešćih simptoma anemije.

Bol kao simptom

Kod nekih karcinoma, kao što je karcinom kostiju ili testisa, bol se može javiti u ranom stadijumu bolesti. Učestala simptomi-tumoraglavobolja koja ne prestaje niti se smanjuje i pored primene analgetika može biti simptom tumora mozga. Bol u leđima je čest problem u opštoj populaciji, i najčešće je rezultat degenerativnih promena kičmenog stuba. Međutim, nekada može biti uzrokovan tumorom jajnika, debelog creva ili bubrega. Najčešće, pojava kancerskog bola znači da je bolest napredovala, i uglavnom u trenutku postavljanja dijagnoze postoje i metastaze u okolnim ili udaljenim organima.

Povišena temperatura i groznica pratilac malignih bolesti

Groznica je čest pratilac malignih bolesti, i uglavnom je prisutna kod uznapredovalih karcinoma. Kod leukemije, povišena temperatura sa groznicom može biti prisutna i u ranoj fazi.

Promene na koži i sluzokoži

Pored karcinoma kože, i neki drugi maligni tumori mogu dovesti do vidljivih promena na koži. Ovi simptomi uključuju:

  • Hiperpigmentaciju (tamnu prebojenost delova kože)
  • Žutu prebojenost kože i vidljivih sluzokoža (žutica)
  • Crvenilo kože
  • Svrab kože
  • Povećanu maljavost određenih delova tela

Pored opštih simptoma, koji su zajednički za većinu kako malignih, tako i drugih benignih bolesti (npr. razne vrste infekcija), postoje i određeni simptomi i znaci čije prisustvo ukazuje na tumor određenog organa:

  • Promene u ritmu pražnjenja creva (smenjivanje zatvora i proliva)
  • Otežano i bolno gutanje
  • Promena boje, veličine i drugih osobina mladeža
  • Uporan kašalj sa iskašljavanjem krvi
  • Pojava kvržice u tkivu dojke

Opet, ni ovi simptomi ne znače sigurno prisustvo maligne bolesti. Međutim, njihovo prisustvo ne sme biti zanemareno, već ispitano od strane odgovarajućeg lekara.

Blagovremeno postavljena dijagnoza malignog tumora, u što ranijem stadijumu, daje najveću mogućnost za uspešno lečenje.