Entries by Danica Petrović

Simptomi tumora mozga

Kao i u bilo kom drugom organu, i u tkivu mozga može da dođe do nastanka tumora. Moždane strukture sačinjene su iz više različitih tipova tkiva od kojih, kada dođe do nekontrolisanog razmnožavanja ćelija može da nastane tumor. Tumori mozga mogu da budu benigni i maligni. Neki tumori rastu brzo, dok drugi imaju vrlo sporu […]

Karcinom jajnika: faktori rizika

Iako ne postoji do sada otkriven jedinstveni uzrok genskih promena koje uslovljavaju nastanak karcinoma, postoji veliki broj faktora za koje se pokazalo da mogu da povećaju rizik od nastanka ove teške bolesti. Nasledni faktori imaju uticaj na pojavu različitih bolesti, uključujući i maligne. Tako, ukoliko postoje podaci o pojavi karcinoma jajnika ili nekih drugih (karcinom […]

Kolonoskopija

Kolonoskopija predstavlja dijagnostičku proceduru u toku koje se pregleda unutrašnjost debelog creva i rektuma. Procedura podrazumeva upotrebu endoskopa kojim se ulazi u šupljinu creva radi ispitivanja. Kolonoskopija je veoma dragocena dijagnostička metoda koja omogućava posmatranje izgleda sluzokože i uzimanje uzoraka za analizu, ukoliko se pregledom uoče neke patološke promene. Kada se osoba upućuje na kolonoskopiju? […]

Uz PRIMED 13 KORDICEPS osećam se osetno bolje

U vreme virusnih i respratornih infekcija pročitala sam o povoljnom dejstvu vašeg PRIMED 13 KORDICEPS preparata. S’obzirom na to da sam osećala zamor pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti i imala probleme usled visokog pritiska, odlučila sam se na primenu vašeg preparata. Već posle prve bočice osetila sam poboljšanje u vidu manjeg zamaranja, veće otpornosti na toksična […]