Entries by Danica Petrović

, , ,

Najčešće korišćeni tumor markeri.

Tumor markeri predstavljaju supstance koje nastaju u obolelim ćelijama. Mada ih u manjoj količini mogu razviti i normalne ćelije ukoliko postoji benigni poremećaj u radu nekog organa. Zapravo, oni su odgovor na postojanje malignog ili benignog tumora, te se koriste kao biohemijski indikatori za njihovo prisustvo.   Tumor je svaka nenormalna proliferacija ćelija u organizmu. […]

Faktori rizika za karcinom želuca

Karcinom želuca nastaje onda kada zdrave ćelije koje ga izgrađuju dožive određene promene i počnu nekontrolisano da se umnožavaju. Vremenom dolazi do formiranja tumora, a u zavisnosti od vrste ćelija od kojih potiče razlikovaće se tip. Karcinom želuca može da počne da se razvija na bilo kom delu želuca, odakle može da se proširi dalje […]

,

Sličnosti i razlike između limfoma i leukemije

Maligna bolest može da zahvati bilo koji organ našeg organizma, uključujući i krvni sistem. I Limfom i leukemija predstavljaju malignitete koji nastaju od ćelija imunološkog sistema, ali se razlikuju po uticaju na organizam. Glavna razlika između ove dve vrste maligniteta je to što se leukemija razvija od ćelija krvi i kostne srži, dok se limfomi […]

Znaci koji mogu da ukažu na karcinom štitaste žlezde

Štitasta žlezda je smeštena u prednjem delu vrata koja proizvodi hormone veoma važne za normalno odvijanje različith procesa u organizmu. Tireoidni hormoni utiču na proizvodnju energije i toplote, pomažu održavanju funkcije mišića, srca, mozga i ostalih organa. Karcinom štitaste žlezde nastaje nekontrolisanom deobom njenih ćelija. Postoji nekoliko vrsti karcinoma štitaste žlezde: papilarni, folikularni, medularni i […]

5 namirnica koje se preporučuju u prevenciji karcinoma debelog creva

Karcinom kolona je vrsta maligne bolesti koja nastaje od ćelija debelog creva (kolona). Kao i kada su druge maligne bolesti u pitanju, postoje određeni faktori koji se označavaju kao zaštitni faktori. Njihovo delovanje može da doprinese smanjenju rizika za pojavu ove teške bolesti. Koje su to grupe namirnica koje se preporučuju? Povrće sadrži biljne materije […]