Entries by Danica Petrović

,

Kako ishrana utiče na kolorektalni karcinom?

Kolorektalni karcinom je treći na listi najčešćih karcinoma. Iako do sada nije utvrđen jedinstveni uzrok nastanka karcinoma, poznato je da neki faktori mogu da doprinesu, a neki drugi da smanje rizik za pojavu karcinoma. Zdrave navike u ishrani su sastavni deo mera prevencije većine bolesti i poremećaja. Kada je u pitanju kolorektalni karcinom, ishrana, odnosno […]

,

Najčešća neželjena dejstva hemoterapije

Nakon postavljene dijagnoze maligne bolesti pristupa se izboru metoda za lečenje, u zavisnosti od stadijuma maligniteta i opšteg stanja pacijenta. Hemoterapija je jedan od najčešćih oblika tretmana malignih bolesti. Lekovi koji se koriste u toku hemoterapije (citostatici) ciljano ubijaju ćelije koje se ubrzano dele. Tumorske ćelije pripadaju grupi ćelija koje se nekontrolisano i brzo dele, […]

,

Genetske promene i nastanak tumora

Razvoj tumora u organizmu čoveka inicijalno je povezan sa nakupljanjem grešaka u genetskom materijalu, posebno u genima koji kontrolišu rast i deobu ćelija. Geni nose instrukcije za stvaranje svih proteina koji utiču na funkcionisanje ćelija. Promene u genima mogu da uzrokuju poremećaj funkcije ovih proteina, pa tako, vremenom, kako se greške nakupljaju, postoji mogućnost razvoja […]

Šta su karcinogeni?

Karcinom nastaje kao posledica promena u DNK ćelije. Neke od ovih promena mogu da se naslede od roditelja, dok se neke dešavaju usled izloženosti štetnim agensima iz okruženja. Faktora iz okruženja ima veoma mnogo, a neki od najčešće pominjanih su: Navike i stil života (ishrana, pušenje, fizička aktivnost i dr.) Izloženost faktorima sredine: ultravioletno zračenje, […]

,

Rizik za nastanak karcinoma pluća kod nepušača

Iako je pušenje na prvom mestu na listi rizika za karcinom pluća, oko 20% osoba koje umru od karcinoma pluća nikada u životu nisu bili pušači. Pušenje svakako jeste jedan od ključnih doprinosećih faktora za nastanak ne samo karcinoma pluća, već čitavog niza različitih poremećaja i bolesti svih organa čoveka. Međutim, postoje i drugi faktori […]