Entries by Danica Petrović

Faktori rizika za karcinom uretre

Karcinom uretre razvija se na nivou uretre. Kao i kod drugih bolesti, postoje određeni faktori koji mogu da budu povezani sa većim rizikom za nastanak oboljenja. Dobro poznavanje faktora rizika važan je deo prevencije, jer bi se izbegavanjem ovih faktora mogao očekivati manji rizik za pojavu oboljenja. Svakako, na pojavu bolesti utiče veći broj faktora, […]

Simptomi karcinoma jajnika

Karcinom jajnika, kao i ostali tipovi karcinoma odlikuje se odsustvom specifičnih simptoma koji bi u ranoj fazi mogli da ukažu na prisustvo bolesti. Uglavnom, simtomi koji postoje kod karcinoma jajnika mogu da budu izazvani i nekim drugim problemima čija je priroda benigna, kao što je najjednostavnije PMS (premenstrualni sindrom) ili sindrom iritabilnog kolona. Neki od […]

Prevencija karcinoma pluća

Prevencija pojave karcinoma predstavlja skup različitih mera i aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje obolevanja i, što je najvažnije, smanjenje težih posledica koje prisustvo maligne bolesti može da ima. Preventivni faktori su svi faktori čije delovanje može da ima pozitivan uticaj u smanjenju rizika za razvoj maligne bolesti. Različiti načini prevencije koji se istražuju uključuju […]

,

Maligni tumor gušterače.

Karcinom pankreasa je češći kod muškog pola i obično se javlja u kasnijoj životnoj dobi – nakon 60-te godine života. On se može razviti na račun svakog od tri dela iz kojih se sastoji pankreas: glava, telo i rep. Najčešći su oni u području glave pankreasa, zatim slede tumori tela, i na kraju repa pankreasa. […]

,

Simptomi na koje treba obratiti pažnju

Maligne bolesti su i dalje jedan od najčešćih uzroka obolevanja svuda u svetu. U tretmanu, vrlo je važno što ranije otkrivanje bolesti, u početnoj fazi, kada su i mogućnosti za uspešno lečenje najveće. Nažalost, većina malignih bolesti retko daje jasne znake i simptome u ranoj fazi, a ukoliko i postoje, ovi simptomi i znaci su […]