Entries by Danica Petrović

Faktori rizika za nastanak Non-Hodgkin limfoma

Faktori rizika za nastanak bilo koje bolesti su mnogobrojni, i veliki broj ovih faktora je zajednički za različita oboljenja. Poznato je da sama izloženost faktorima rizika ne znači da će sasvim sigurno doći do pojave bolesti, ali svakako znači da postoji povećan rizik koji bi trebalo ukloniti. Neke faktore rizika možemo da kontrolišemo, kao što […]

Maligni tumori kostiju

Tumor kostiju može da se javi na(u) bilo kojoj kosti tela, mada su najčešća lokalizacija kosti karlice i duge kosti ekstremiteta. Maligni tumori kostiju spadaju u retke tumore (manje od 1% svih tumora). Maligni tumori kostiju označavaju tumore koji se primarno razvijaju u kostima. Tumori koji nastanu širenjem maligne bolesti koja je počela na nekom […]

Simptomi karcinoma jetre

Osobe koje imaju karcinom jetre često u početku, u ranoj fazi razvoja nemaju nikakve simptome. Nekada, mogu da postoje nedovoljno specifični simptomi koji se tek kasnije, kada se postavi dijagnoza zapravo povežu sa postojanjem tumorske mase u tkivu jetre. Neki od simptoma koji mogu da ukažu na prisustvo karcinoma jetre su: Bol ispod desnog rebarnog […]

, ,

Neke činjenice o karcinomu

Maligne bolesti predstavljaju veliku grupu oboljenja koja mogu da se razviju bilo gde u organizmu, na bilo kom organu. Jedinstveni uzrok malignih bolesti do danas još uvek nije otkriven. Postoji veliki broj identifikovanih faktora rizika za koje je potvrđeno da mogu da doprinesu povećanju rizika za razvoj maligne bolesti. Međutim, samo prissutvo faktora rizika ne […]

, ,

Karcinom mokraćne bešike, simptomi i lečenje!

Karcinom mokraćne bešike je maligna bolest koja nastaje najčešće na unutrašnjem zidu ovog organa koji je sačinjen od ćelija takozvanog tranziciocelularnog epitela pa se i samo bolest zove još tranziciocelularni ili urotelijalni karcinom. Ovakva vrsta karcinoma osim u mokraćnoj bešici (90% slučajeva) ređe može nastati i u bubregu, mokraćovodu i mokraćnoj cevi. Tranziciocelularni karcinom se […]