Entries by Danica Petrović

Prevencija karcinoma pluća

Prevencija pojave karcinoma predstavlja skup različitih mera i aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje obolevanja i, što je najvažnije, smanjenje težih posledica koje prisustvo maligne bolesti može da ima. Preventivni faktori su svi faktori čije delovanje može da ima pozitivan uticaj u smanjenju rizika za razvoj maligne bolesti. Različiti načini prevencije koji se istražuju uključuju […]

,

Maligni tumor gušterače.

Karcinom pankreasa je češći kod muškog pola i obično se javlja u kasnijoj životnoj dobi – nakon 60-te godine života. On se može razviti na račun svakog od tri dela iz kojih se sastoji pankreas: glava, telo i rep. Najčešći su oni u području glave pankreasa, zatim slede tumori tela, i na kraju repa pankreasa. […]

,

Simptomi na koje treba obratiti pažnju

Maligne bolesti su i dalje jedan od najčešćih uzroka obolevanja svuda u svetu. U tretmanu, vrlo je važno što ranije otkrivanje bolesti, u početnoj fazi, kada su i mogućnosti za uspešno lečenje najveće. Nažalost, većina malignih bolesti retko daje jasne znake i simptome u ranoj fazi, a ukoliko i postoje, ovi simptomi i znaci su […]

Metode pregleda dojke

Ultrazvuk i mamografija su dva najčešća pregleda koja se rade kod žena u cilju vizualizacije tkiva dojke. Ovim pregledima dobijaju se važne informacije o izgledu tkiva dojke i mogu da se uoče različite promene njene građe. Ukoliko se pregledom utvrdi postojanje neke promene unutar tkiva, u zavisnosti od vrste promene, lekar će odrediti koje bi […]

,

Rano otkrivanje karcinoma dojke

Otkrivanje karcinoma dojke u ranoj fazi je jedan od veoma značajnih faktora u postizanju što uspešnijeg tretmana ove bolesti. Redovni pregledi i skrining testovi su najbolji način za postizanje rane dijagnoze bolesti. Učestalost i vrsta testova koji će da budu sprovedeni određuje se u odnosu na uzrast žene i poznate faktore rizika ukoliko oni postoje. […]