vacc


Najnovija istraživanja pokazuju da imunoterapija može biti efikasna u slučaju pojedinih malignih oboljenja. Ta efikasnost se ogleda u potpunom povlačenju bolesti ili njenom prevođenju u stanje mirovanja, odnosno u hroničnu bolest.

Moderna imunoterapija

Moderna imunoterapija nam omogućava da se uspešno borimo protiv više vrsta malignih tumora. Podizanje imuniteta je od ključne važnosti za ozdravljenje, naročito najtežih, onkoloških bolesnika, pa imunoterapija zauzima sve važnije mesto u lečenju karcinoma. Na koji način se imunoterapija bori protiv maligniteta.

Šta podrazumeva imunoterapija?

Imunoterapija podrazumeva primenu supstanci koje mogu modifikovati imunosistem pacijenta i usmeriti ga da prepozna i deluje na malignu bolest.

Različite su metode stimulacije imunološkog sistema.

Nespecifični stimulatori imuniteta pojačavaju aktivnost ćelija imuniteta nezavisno od vrste oboljenja, dok specifični ciljano usmeravaju delovanje tih ćelija na konkretnu bolest i oni se mogu smatrati lekom. Najbolji primer za ovu grupu lekova jesu vakcine.
Pomenute vakcine dovode do umnožavanja naših odbrambenih ćelija (belih krvnih zrnaca) i njihove produkcije citokina.

Citokini su složeni molekuli belančevina koji aktivno deluju na maligne ćelije. Takođe je moguća i primena veštački sintetisanih citokina. Postoji i kombinacija imunoglobulina za koje su vezani citostatici ili radioaktivni izotopi. Ovi lekovi se ciljano vezuju za malignu ćeliju koja ima receptor za koji je taj imunoglobulin sintetisan.

Inače, u imunoterapiji referentni su svi lekovi koji mogu delovati na povećanje funkcionisanja naših odbrambenih ćelija. Osim vakcina, interferona i interleukina, koji su najpoznatiji, tu su i neki od najobičnijih lekova koji se propisuju za druge bolesti. Primer je lek ketokonazl koji se upotrebljava za lečenje gljivičnih infekcija. Ispostavilo se da ovaj lek ima i imunostimulativno dejstvo, pa je korišćen kao dodatak hemoterapiji.

U čemu je prednost imunoterapije?

 Za razliku od zračenja i citostatika koji neselektivno uništavaju sve ćelije koje se brzo dele, imunoterapija ima mogućnost selektivnog prepoznavanja malignih i normalnih ćelija u našem organizmu. Samim tim su i eliminisana neželjena dejstva citostatika.

Zvanična medicina i imunoterapija

U slučaju oboljenja gde su završena klinička ispitivanja, posle III faze u lečenju, imunoterapija je postala rutinska praksa u lečenju. Uspešnost imunoterapije se ogleda ili u potpunom povlačenju bolesti ili u njenom prevođenju u stanje mirovanja. Nažalost, velikom broju bolesnika tumor se vrati, odnosno pobegne imunološkoj kontroli. Zbog toga imunoterapija i dalje nije čudotvoran lek za karcinom.
primed13fortePrimed 13 forte je prirodni preparat koji snažno podiže i aktivira vaš imuni sistem i čini ga jačim i efikasnijim u borbi sa mnogim bolestima, čak i sa onim najtežim.