bešika


Maligni tumori mokraćne bešike mogu da nastanu od gotovo bilo kog njenog tkiva, ali u najvećem broju slučajeva nastaju od njene sluzokože. Vrste karcinoma su razne i mogu da budu karcinom pločastih ćelija, karcinom cilindričnog epitela, adenokarcinom…

Faktori rizika nastanka malignog tumora bešike

Kod oko 80 % svih karcinoma bešike postoji delovanje faktora sredine, poput pušenja, zagađenjenosti sredine, profesionalnoj izloženosti nekim supstancama, delovanje zračenja (zbog drugih tumora, ili procesa u maloj karlici), pojedini hemioterapijski agensi, a u zemljama Bliskog istoka infekcija šistosomijazom je važan faktor.

Konzumiranje kafe nije faktor rizika, a pojedini autori navode i veoma značajne gemetske promene unutar pojedinih porodica, što baca novo svetlo na proučavanje ovih tumora.

Karcinom bešike veoma čest tumor

Karcinom mokraćne bešike predstavlja veoma čest tumor, nakon tumora pluća, prostate i debelog creva. Pripadnici bele populacije su nešto češće pogodjeni ovom bolešću nego pripadnici crne populacije. Postoji podjednako obolevanje među polovima.

Prosečan uzrast kada se postavlja dijagnoza ovog karcinoma je oko 60 godina. Prognoza zavisi od godina.

Kada treba posumnjati da je u pitanju maligni tumor mokraćne bešike?

Ovo su simptomi koji obeležavaju pojavu ove vrste tumora:

  • oko 80% pacijenata ima bezbolnu hematuriju (prisustvo krvi u urinu)
  • često je otežano mokrenje, često mokrenje i osećaj hitne potrebe za mokrenjem
  • može se pojaviti otežana kontrola mokrenja
  • kod zapostavljenih slučajeva postoji bol u predelu karlice, otok donjih ekstremiteta i opstrukcija creva
  • retko se promene mogu napipati prilikom pregleda osim kada su veoma velike
  • kod pojave metastaza postoje specifični simptomi od zahvaćenog organa

primed13fortePrimed 13 forte prirodan preparat na bazi meda, medicinskih gljiva Kordiceps, Reishi i Shitake, obogaćen jezgrom koštice kajsije. Svaka od medicinskih gljiva koje ulaze u sastava preparata ima izreženo antioksidativno i zaštitno antikancerogeno dejstvo, i u ovom preparatu se ova njihova svojstva međusobno dopunjuju. Jezgro kajsijine koštice sadrži vitamin B17, čime doprinosu ukupnom antikancerogenom dejstvu preparata.

Upotreba PRIMED 13 FORTE preparata se preporučuje:

  • za jačanje imunološkog odgovora organizma
  • kao pomoćno sredstvo u prevenciji i tretmanu malignih bolesti
  • kod virusnih, bakterijskih i gljivičnih infekcija.

abnormalan mamogramU lečenju tumora dojke neophodna je precizna preoperativna dijagnostika koja uključuje mamografiju, ultrazvuk, po potrebi magnetnu rezonancu, kao i iglenu biopsiju radi patohistološke verifikacije. Nakon postavljanja dijagnoze, prelazi se na plan lečenja.

Uspešnost lečenja tumora dojke danas

U današnje vreme medicina je zaista sve moćnija, tako da imamo više mogućnosti za uspešno izlečenje, pre svega operativno, koje se sprovodi u različitom obimu u zavisnosti od raširenosti bolesti, počevši od lokalnog odstranjenja tumora do kompletnog odstranjenja dojke.

Danas je vrlo prisutna rekonstruktivna hirurgija, koja je omogućila da pacijentkinje kojima je indikovano odstranjenje kompletnog tkiva dojke ipak imaju estetski prisutnu dojku, pri čemu se na mesto odstranjenog tkiva plasira endoproteza. Taj zahvat je veoma kompleksan i zahteva iskusnog hirurga. Najčešće, nakon operativnog zahvata sledi zračna terapija, a u zavisnosti od više parametara i hemioterapija.

Ishod lečenja tumora dojke

Karcinom dojke je jedan od najčešćih maligniteta, tako da je nauka došla do velikih otkrića kad je reč o njegovom otkrivanju i lečenju. Samim tim spada u grupu malignih oboljenja s najvećom šansom za izlečenje ukoliko se otkrije na vreme.

Karcinom dojke je vrlo kompleksno oboljenje koje ne pogađa samo ženu, već i njenu kompletnu porodicu. Isto tako, i postotak izlečenja zavisi od mnogih faktora, uključujući i podršku koju žena dobija od svojih bližnjih. Prosta statistika kaže da, ako je otkriven na vreme, a to je kad je njegova veličina 1-1,5cm- postotak izlečenja je u tom slučaju visok, pa se računa da je desetogodišnje preživljavanje više od 90%.

Ipak, na prognozu utiče još mnogo faktora: sama agresivnost tumora, lokalna uznapredovalost, osetljivost tumora na delovanje terapije, pozitivan stav i vera pacijentkinje u izlečenje.

Adjuvantna terapija tumora

Neoadjuvantna terapija spada u grupu novijih načina lečenja koji se u svetu, a i kod nas primenjuju poslednjih petnaestak godina. Ovaj vid lečenja podrazumeva promenjen redosled terapijskih modaliteta u odnosu na klasični, pri čemu se prvo daje hemioterapija, pa tek se onda pristupa operativnom lečenju i zračnoj terapiji.

Uočeno je da je u slučaju uznapredovalog karcinoma, uticaj na preživljavanje i kvalitet života mnogo veći nego kada se primenjivao klasičan vid terapije. Maligne ćelije su zaustavljene ako se nalaze bilo gde u organizmu, primarni tumor u dojci se najčešće smanjuje, a nekad potpuno nestaje.
Primed 13 kordiceps  je potpuno prirodni preparat za jačanje odbrambenih snaga organizma koji kao glavni sastojak sadrži gljivu kordiceps. Kordiceps ima izraženo antioksidativno dejstvo, čime štiti ćelije organizma od raznih bolesti, čak i onih najtežih. Antikancerogeno dejsvo kordicepsa čini ovaj preparat pogodnim za upotrebu u prevenciji benignih i malignih promena na dojci. Može se koristiti i tokom tretmana malignih oboljenja dojke radi jačanja organizma i zaštite zdravih ćelija i tkiva od toksičnog dejstva zračenja i hemoterapije.

vacc


Najnovija istraživanja pokazuju da imunoterapija može biti efikasna u slučaju pojedinih malignih oboljenja. Ta efikasnost se ogleda u potpunom povlačenju bolesti ili njenom prevođenju u stanje mirovanja, odnosno u hroničnu bolest.

Moderna imunoterapija

Moderna imunoterapija nam omogućava da se uspešno borimo protiv više vrsta malignih tumora. Podizanje imuniteta je od ključne važnosti za ozdravljenje, naročito najtežih, onkoloških bolesnika, pa imunoterapija zauzima sve važnije mesto u lečenju karcinoma. Na koji način se imunoterapija bori protiv maligniteta.

Šta podrazumeva imunoterapija?

Imunoterapija podrazumeva primenu supstanci koje mogu modifikovati imunosistem pacijenta i usmeriti ga da prepozna i deluje na malignu bolest.

Različite su metode stimulacije imunološkog sistema.

Nespecifični stimulatori imuniteta pojačavaju aktivnost ćelija imuniteta nezavisno od vrste oboljenja, dok specifični ciljano usmeravaju delovanje tih ćelija na konkretnu bolest i oni se mogu smatrati lekom. Najbolji primer za ovu grupu lekova jesu vakcine.
Pomenute vakcine dovode do umnožavanja naših odbrambenih ćelija (belih krvnih zrnaca) i njihove produkcije citokina.

Citokini su složeni molekuli belančevina koji aktivno deluju na maligne ćelije. Takođe je moguća i primena veštački sintetisanih citokina. Postoji i kombinacija imunoglobulina za koje su vezani citostatici ili radioaktivni izotopi. Ovi lekovi se ciljano vezuju za malignu ćeliju koja ima receptor za koji je taj imunoglobulin sintetisan.

Inače, u imunoterapiji referentni su svi lekovi koji mogu delovati na povećanje funkcionisanja naših odbrambenih ćelija. Osim vakcina, interferona i interleukina, koji su najpoznatiji, tu su i neki od najobičnijih lekova koji se propisuju za druge bolesti. Primer je lek ketokonazl koji se upotrebljava za lečenje gljivičnih infekcija. Ispostavilo se da ovaj lek ima i imunostimulativno dejstvo, pa je korišćen kao dodatak hemoterapiji.

U čemu je prednost imunoterapije?

 Za razliku od zračenja i citostatika koji neselektivno uništavaju sve ćelije koje se brzo dele, imunoterapija ima mogućnost selektivnog prepoznavanja malignih i normalnih ćelija u našem organizmu. Samim tim su i eliminisana neželjena dejstva citostatika.

Zvanična medicina i imunoterapija

U slučaju oboljenja gde su završena klinička ispitivanja, posle III faze u lečenju, imunoterapija je postala rutinska praksa u lečenju. Uspešnost imunoterapije se ogleda ili u potpunom povlačenju bolesti ili u njenom prevođenju u stanje mirovanja. Nažalost, velikom broju bolesnika tumor se vrati, odnosno pobegne imunološkoj kontroli. Zbog toga imunoterapija i dalje nije čudotvoran lek za karcinom.
primed13fortePrimed 13 forte je prirodni preparat koji snažno podiže i aktivira vaš imuni sistem i čini ga jačim i efikasnijim u borbi sa mnogim bolestima, čak i sa onim najtežim. Primed 13 Forte je prirodan preparat na bazi meda, medicinskih gljiva Kordiceps, Reishi i Shitake, obogaćen jezgrom koštice kajsije. Ne sadrži veštačke boje, konzervanse i druge aditive. Svaka od medicinskih gljiva koje ulaze u sastav preparata ima izraženo antikancerogeno dejstvo, i u ovom preparatu se ova njihova svojstva međusobno dopunjuju. Osnovu preparata čini čist, prirodni med koji dodatno poboljšava efikasnost preparata. Jezgro kajsijine koštice sadrži vitamin B17, čime doprinosu ukupnom antikancerogenom dejstvu preparata.

staracki-dom-1


Karcinom dojke je opaka i podmukla bolest.Kod polovine slučajeva javlja kod pacijentkinja starijeg životnog doba, onih koje su prešle šesdesetu godinu, a nije retka ni kod žena koje imaju više od sedamdeset, pa i osamdeset godina.

U tom periodu života takva vest može imati pogubniji efekat nego u bilo kom drugom. Tada se lečenje često mora prilagoditi i nekom pridruženom oboljenju ili stanju od kog pacijentkinja pati, a treba uzeti u obzir i da se svaka terapija, pa i ona najjednostavnija, teže podnosi u tim fazama života.

Međutim, sve to se može prevazići uz mnogo manje tegoba ukoliko se oboljenje otkrije na vreme, odnosno, dok još nije uznapredovalo, u čemu presudnu ulogu ima redovna samokontrola, ali i mamografski pregledi.

Bolest se sporije razvija kod osoba starije dobi

Biološka svojstva karcinoma dojke se razlikuju u mlađem i starijem dobu. Glavna razlika je u tome što je kod pacijentkinja starijeg doba evolucija bolesti sporija, a tumorske ćelije većinom ukazuju na manju biološku agresivnost. S druge strane, kod njih se karcinom dojke češće dijagnostifikuje u fazi lokalne uznapredovalosti, kada je veći od pet centimetara ili pak proširene bolesti pri pojavi većeg primarnog tumora, što ima velikog uticaja na ishod lečenja.

Terapija – hirurška, zračna ili sistemska

Terapija je kompleksna i multidisciplinarna. O načinu lečenja odlučuje konzilijum koji sačinjava nekoliko stručnjaka. Terapija može da bude hirurška, zračna ili sistemska, ali je najčešće kombinovana, što jedino garantuje uspeh. Pri planiranju lečenja treba imati u vidu: očekivano preživljavanje, karakteristike tumora, postojanje drugih oboljenja.

Očekivano preživljavanje se očitava iz odgovarajućih tabela, pa tako pacijentkinja od 80 godina, dobrog opšteg stanja i bez značajnijih bolesti ima očekivano preživljavanje od 12 godina. Zato nema razloga da joj se uskrati bilo koji vid lečenja. Nažalost, često se starijim pacijentkinjama proizvoljno određuje manje intenzivno lečenje, što je neki vid diskriminacije.

Načini lečenja tumora dojke

Terapija lekovima podrazumeva pre svega citostatike, hormonske lekove i biološke agense. Kod medikalnog lečenja razlikuju se privremeno, dopunsko i sistemsko lečenje, koje podrazumeva prisustvo udaljenih metastaza.

Takođe, postoji lečenje hormonima, kao i biološkim medikamentima. Neki neželjeni efekti primene ovih lekova su osteoporoza, artralgija, mijalgija i kardiovaskularni nusefekti. Pojedini lekovi mogu dovesti do krvarenja iz materice i dubokih venskih tromboza.

Pažljivo kliničko praćenje svih pokazatelja zdravstvenog stanja je od suštinskog značaja. Koriste se i lekovi koji neutrališu mučninu i povraćanje, a radi nižih vrednosti gvožđa u tom periodu češće su i promene u krvnoj slici koje se mogu korigovati. Takođe, praćenje srčane funkcije u toku terapije antaciklinima i sličnim lekovima je obavezno.
primed 13 kordicepsPrimed 13 kordiceps je potpuno prirodni preparat za jačanje odbrambenih snaga organizma koji kao glavni sastojak sadrži gljivu kordiceps. Kordiceps ima izraženo antioksidativno dejstvo, čime štiti ćelije organizma od raznih toksičnih oštećenja. Antikancerogeno dejsvo kordicepsa čini ovaj preparat pogodnim za upotrebu u prevenciji benignih i malignih promena na dojci. Može se koristiti i tokom tretmana malignih oboljenja dojke radi jačanja organizma i zaštite zdravih ćelija i tkiva od toksičnog dejstva zračenja i hemoterapije.

DNKPozitivan rezultat genetskog testiranja ne znači da žena ima rak niti da će ga sigurno dobiti, već samo predstavlja upozorenje.
Genetsko testiranje za otkrivanje sklonosti obolevanja od raka dojke i/ili jajnika,mutacije BRCA i BRCA2 u svetu se sprovodi već desetak godina, a odnedavno i kod nas.

Nasledni rizik od tumora

Gene BRCA1 i BRCA2 svako od nas nosi u sebi, i to u dve kopije, jedna je nasleđena od majke, druga od oca. Oba gena su vrlo važna. Njihova glavna uloga je u popravci oštećenja DNK i važni su za funkcionisanje ćelija organizma u celosti. Ako nisu mutirani, ne uzrokuju nikakvu bolest, ali ako postoji mutacija, ne mogu obavljati tu važnu funkciju. Ponekad su u tim genima prisutne i nasledne mutacije koje mogu prouzrokovati bolest, i između ostalog i rak jajnika i dojke. Povećan rizik od raka dojke i jajnika postoji samo kod onih žena koje su nasledile mutaciju u jednom ili oba gena, BRCA1 i BRCA2 što se danas može otkriti genetskim testiranjem. Osim za rak dojke, promene u tim genima mogle bi poslužiti kao rani pokazatelji mogućeg razvoja raka jajnika, jer je tu vrstu raka jako teško otkriti obzirom da za to nema odgovarajućih ranih pokazatelja.

Pozitivna mutacija povećava rizik od tumora

Brojna istraživanja su pokazala da su žene sa mutacijom BRCA1 i BRCA2 gena pod rizikom od 87 do 100% za razvoj dojke i 44% za nastanak karcinoma jajnika, dok kod opšte populacije taj rizik iznosi svega 8 procenata.
Važno je istaći da pozitivan rezultat ne znači da žena ima rak niti da će ga sa sigurnošću dobiti, nego samo predstavlja upozorenje da pripada grupi sa vrlo visokim rizikom i da je potrebno češće vršiti kontrole i rigoroznije se pridržavati preventivnih mera.

Prirodna borba sa mutacijama

Štetan efekat genetske mutacije možete neutralizovati ako usvojite ove prirodne metode prevencije raka.
– Uzimanje vitamina D je najjednostavniji način smanjenja rizika od raka dojke.
Uzimanje selena u dozi od 200 mikrograma dnevno tri meseca značajno smanjuje rizik od karcinoma kod žena sa mutacijom.
primed13forte Primed 13 Forte koji u svom sastavu sadrži medicinsku gljivu kordiceps koji ima izrazito antioksidativno dejstvo, neutrališe slobodne radikale koji mogu oštetiti molekul DNK i izazvati mutacije koje povećavaju rizik od nastanka karcinoma. Ovaj dijeteski suplement se može koristiti i tokom tretmana ovih oboljenja radi jačanja organizma i zaštite zdravih ćelija i tkiva od toksičnog dejstva zračenja i hemoterapije.