vrtoglavicaDefiniše se kao osećaj gubitka ravnoteže usled disfunkcije vestibilarnog aparata.

Razlikujemo PERIFERNU i CENTRALNU vrtoglavicu.

Periferna se obično javlja naglo, bolesnik ne može ni da stoji ni da hoda, uz mučninu i povraćanje, ponekad može biti udružena sa zujenjem u ušima i gluvoćom. Obično je prisutan i nistagmus.

Centralna vrtoglavica (usled lezija centralnog nervnog sistema) razvija se najčešće postepeno, zatim sve izraženije.

Uvek je prisutan nistagmus.

Periferni vertigo – Menierova bolest: epizode vrtoglavice traju po više ćasova, uz sve veći gubitak sluha, zujenje u ušima, znojenje, najčešće su hroničnog toka. Neophodno je diferentovati ovu bolest od drugih, kao što su tumori ili upale nerava.

  • Vestibularni neuronitis – nagla vrtoglavica sa nistagmusom, traje nekoliko nedelja i povlači se.
  • Akutni i hronični labirintitis – virusi i bakterije i drugi zapaljenski procesi razaraju strukturu labirinta
  • Benigni tumori – akustički neuromi
  • Benigni položajni vertigo – traje kratko vreme, onda se povlači, vezan je za položaj tela.

Centralni vertigo nastaje kod vaskularnih oboljenja možadanog stabla, kod tumora i multiple skleroze.

Ispitivanja obuhvataju pregled sluha, ORL, neurološki pregled, skener.

Terapija podrazumeva pre svega mirovanje u postelji, kao i odgovarajuću medikamentoznu terapiju u konsultaciji sa lekarom.

U terapiji vertiga može se koristiti pored osnovne terapije i PRIMED 8 koji poboljšava cirkulaciju CNS a i PRIMED 13 kordiceps koji jača organizam i daje potrebne hranljive sastojke.