Pagetova bolest je retka bolest koja se povezuje sa rakom dojke. Dijagnostikuje se u 1 do 2 od 100 žena obolelih od kancera.
Pagetova bolest počinje u bradavici ili tamnijem delu kože oko bradavice (areola). Obično se prvo pojavi kao crveni osip kože na bradavici i areoli koji može da svrbi. Prilikom češanja lako se ozledi i oprelazi u skramu. Veoma često se pomisli da je u pitanju ekcem i tako se i leči. Upravo zbog te sličnosti sa ekcemom, Pagetova bolest se često kasno dijagnostikuje.

Kako se dijagnostikuje?

Pagetova bolest se dijagnostikuje biopsijom. Hirurg uzima uzorak bradavice koji se šalje na analizu. Ako se dijagnostikujePagetova bolest, obavezno se sledeća radi mamografija. U većini slučajeva, Pagetova bolest je znak da postoji rak dojke u tkivu dojke iza bradavice. U najvećem broju slučajeva ovo je invazivan oblik tumora.

Takođe, kod žena kod kojih postoji  Pagetova bolet može postojati carcinom dojke in situ. Ovo znači da postoje ćelije kancera u tkivu uzetom biopsijom, ali su u stanju mirovanja. Ovo još uvek nije nije invazivan rak dojke. Ako se ne leči, carcinom in situ se može razviti u invazivni oblik kancera, te ako imate carcinoma in situ, obavezno je lečenje.

Lečenje 

Generalno, lečenje Pagetove bolesti skoro isto kao i kod drugih karcinoma dojke. Operacijom se odstranjuje cela dojka ili samo njen zahvaćeni deo. Dalje lečenje zavisi od toga da li ste imali karcinom in situ ili invazivni karcinom.