Gubitak svestiSinkopa se definiše kao kratkotrajni gubitak svesti i posturalnog tonusa, ograničenog trajanja sa spontanim oporavkom.

Presinkopa je stanje u kome bolesnik ima simptome koji upozoravaju na mogući nastanak sinkope, ali u kome ne dolazi do gubitka svesti.

Uzroci

Sinkopa je uzrokovana poremećajem prokrvljenosti centralnog nervnog sistema. Prestanak moždane cirkulacije u trajanju od 10 s dovodi do gubitka svesti.

Osnovni uzroci sinkope su neurogeno posredovani refleksni poremećaji, kardijalna oboljenja, cerebrovaskularna oboljenja, ortostatski poremećaji (pad krvnog pritiska), metabolički poremećaji (hipokapnija, hipoglikemija).

Klinička slika

Za pojedine uzroke sinkope bolesnici daju karakterističnu anamnezu. Neposredno pre gubitka svesti žale se na opštu slabost, svetlucanje pred očima i zujanje u ušima, ali često sinkopa nastaje bez upozoravajućih znakova. Uglavnom su bolesnici bledi, sa ubrzanim pulsom. Kontrola sfinktera se gubi (umokravanje) samo u bolesnika sa epilepsijom.

Terapija

Bolesnika sa sinkopom treba ostaviti u horizontalnom položaju, sa ispruženim nogama, kako bi se što pre uspostavila moždana perfuzija. Po uspostavljanju svesti, terapija treba da bude prilagođena otkalnjanju uzroka. Kod bolesnika sa ortostatskom hipotenzijom – gubitak svesti nakon ustajanja sa kreveta,npr. – najvažnija je lagana promena položaja tela. U terapiji oporavka kod sinkope može se koristiti pored osnovne terapije i Primed 8 koji poboljšava cirkulaciju i Primed 13 kordiceps koji jača organizam a zajednički skraćuju vreme oporavka.