Osobe koje imaju karcinom jetre često u početku, u ranoj fazi razvoja nemaju nikakve simptome. Nekada, mogu da postoje nedovoljno specifični simptomi koji se tek kasnije, kada se postavi dijagnoza zapravo povežu sa postojanjem tumorske mase u tkivu jetre.

Neki od simptoma koji mogu da ukažu na prisustvo karcinoma jetre su:

  • Bol ispod desnog rebarnog luka, koji može da se širi ka desnoj lopatici ili leđima
  • Neočekivani gubitak telesne mase (bez promene načina ishrane i aktivnosti)
  • Slabost, malaksalost, hroničan umor
  • Uvećanje jetre koje se može opipati ispod desnog rebarnog luka

Karcinom jetre se može javiti i kod osoba koje imaju već prisutnu cirozu jetre. Kod ovih pacijenata su uglavnom duže vreme prisutni simptomi poremećaja građe i funkcije jetre, kao što je pojava tečnosti u trbušnoj duplji (ascites) ili hepatična encefalopatija (poremećaj moždanih funkcija uzrokovan nagomilavanjem nekih toksičnih materija).

Nakon postavljanja dijagnoze tumora jetre, u zavisnosti od stadijuma razvoja i opšteg stanja pacijenta, vrši se izbor terapijskog protokola.

Karcinom jetre ima bolju prognozu kod osoba kod kojih se dijagnoza postavi u ranoj fazi, kada je moguće operativno uklanjanje tumorske mase. Zbog toga, veoma je važno da se simptomi koji mogu da ukažu na postojanje nekog procesa u tkivu jetre na zanemaruju. Ukoliko ste primetili neki od navedenih simptoma, posebno ukoliko simptomi dugo traju, potrebno je da se obratite lekaru, kako bi se sprovele odgovarajuće analize u cilju otkrivanja uzroka njihovog postojanja.