Kako razlikovati običan mladež od melanoma kože?

mladez

Mladeži na su toliko uobičajena pojava, da svi ljudi imaju manji ili veći broj mladeža na koži. Retko su prisutni na rođenju, najčešće počinju da se pojavljuju sa početkom puberteta. Mladeži su benigni tumori poreklom od melanocita. Melanociti su ćelije kože koje stvaraju melanin, pigment koji daje boju koži. Nije razjašnjeno šta izaziva promenu melanocita […]angiomiolip

Test urina može pomoći u ranoj dijagnozi tumora bubrega

Tumor bubrega u početnom stadijumu nema nikakve simptome, niti postoje znaci koji bi upozoravali na njegovo postojanje. Najčešće se tumor bubrega u početnom stadijumu otkriva slučajno, na sistematskom pregledu ili tokom nekih drugih redovnih analiza. Prvi simptomi tumora bubrega su najčešće mikro i makrohematurija, krv u manjoj ili većoj količini prisutna u urinu, bol u […]

Atipična hiperplazija dojki

Atipična hiperplazija dojki je visokorizična lezija dojke koja se može naći u 10 odsto biopsija dojki sa benignim nalazom, a poseban značaj ima kao prediktor za razvoj karcinoma dojke. Postoje dve vrste atipične hiperplazije dojke na osnovu mikroskopskog izgleda: atipična duktalna hiperplazija i atipična lobularna hiperplazija. Obe vrste imaju podjednaku učestalost, te predstavljaju sličan rizik za […]

meso-

Previše crvenog mesa u ishrani povećava rizik od tumora!

Prekomerna konzumacija crvenog mesa, naročito u mlađoj životnoj dobi, povećava rizik od nastanka raka dojke. Sa druge strane, žene koje umesto crvenog mesa jedu ribu i piletinu, mogu značajno smanjiti rizik od nastanka raka dojke. Istraživanja američkih naučnika su iz ove oblasti vršena 20 godina. Oni su pratili navike u ishrani kod više od 88 […]

gen

Genetske analize za ranu dijagnozu tumora dojke.

Među laboratorijskim analizama za ranu dijagnozu tumora dojke najvažnije mesto zauzimaju dva važna gena BRCA1 ( breast cancer 1) i BRCA 2 (breast kancer 2). Radi se o genima koji kontrolišu popravak oštećene DNK u ćelijama. Pošto su oštećenja DNK najodgovornija za nastanak tumora u organizmu, ovi geni se nazivaju i tumorski supresori. Kao i […]

Karcinom jajnika i menopauza

karcinom jajnika

Menopauza, sama po sebi nije povezana sa većim rizikom za nastanak karcinoma. Međutim, učestalost javljanja maligniteta, uključujući i karcinom jajnika povećava se sa godinama starosti. Štaviše, neki od lekova koji se koriste u tretmanu postmenopauzalnih tegoba mogu da povećaju ili smanje rizik za nastanak karcinoma. Šta izaziva karcinom jajnika? Uzrok nastanka karcinoma nažalost još uvek […]

Da li i koliko Reishi (Ganoderma lucidum) deluje na karcinom?

primed reishi

Reishi (Ganoderma lucidum) je popularna medicinska gljiva koju koriste zdravi za jačanje organizma, i oboleli od karcinoma uporedo sa konvencionalnom terapijom. Ovde izdvajamo neke podatke o dejstvu Reishi gljive, dobijene u naučnim studijama. Karcinom je širom sveta jedan od vodećih uzroka smrti, i uprkos stalnom napretku medicine i ranom otkrivanju bolesti i hemoterapiji, tretman karcinoma […]

7 načina da smanjite rizik od karcinoma kolona

Debelo-crevo-colon-i-rectum

Od sredine osamdesetih godina XX veka, postepeno se smanjuje broj obolelih, ali i dalje predstavlja veliki problem u određenim delovima sveta. Ranije mišljenje da se karcinom kolona javlja samo kod starijih osoba pokazalo se kao netačno. Sve više obolelih je mlađe od 50 godina, sa čestim postojanjem uznapredovalog oblika bolesti. Pored skrining pregleda za karcinom […]

Dijagnoza tumora povećava rizik od moždanog udara

Osobe kojima je nedavno dijagnostifikovan tumor izložene su povećanom riziku od moždanog udara u mesecima nakon postavljanja dijagnoze tumora. Takođe, rizik od moždanog udara veći je kod osoba koje imaju agresivniji oblik tumora, ukazuje nova studija. U ovom istraživanju učestvovali su pacijenti starosnog doba od 66 i više godina kojima je nedavno postavljena dijagnoza raka dojke, raka debelog creva, raka pluća, […]

Vakcina kao profilaksa tumora

stage

Karcinom mokraćne bešike je najčešći maligni tumor urinarnog trakta i znatan uzrok smrtnosti od maligniteta u svetu i u našoj zemlji. Praktična, kliničko-patološka podela ovih tumora na površne i invazivne ima i prognostički značaj: površnih tumora je 80 posto i oni samo kod jedne trećine bolesnika zahvataju mišićni sloj, postajući tako invazivni, što prognozu tih […]

Next Page »