Koje su vrste karcinoma štitaste žlezde

vrste karcinoma stitaste zlezde

Karcinom štitaste žlezde nastaje malignom transformacijom ćelija štitaste žlezde. Štitasta žlezda se nalazi ispod štitaste hrskavice ( Adamove jabučice ) u prednjem delu vrata. Kod većine ljudi, tireoidna žlezda se ne može videti ili osetiti. Oblika je leptira, ima 2 režnja. Štitastu žlezdu grade 2 glavne vrste ćelija: Folikularne ćelije koriste jod iz krvi za stvaranje […]faktori rizika za karcinom pankreasa

Faktori rizika za karcinom pankreasa

Različiti karcinomi imaju različite faktore rizika. Na neke faktore rizika, kao što su pušenje, može se uticati. Drugi, kao što su godine ili porodična istorija bolesti, ne mogu se menjati. Postojanje faktora rizika, ili čak nekoliko faktora rizika, ne znači i obavezan nastanak bolesti. I mnogi ljudi koji dobiju bolest mogu imati malo ili uopše […]

karcinom larinksa

Može li se karcinom larinksa otkriti na vreme

Grkljan(larinks) je organ koji proizvodi glas, u njemu se nalaze glasne žice. Nalazi se u vratu, iznad otvora traheje (dušnika) i oneomogućava da hrana i tečnost ulaze u dušnik. Većina karcinoma larinksa razvija se iz pljosnatih ćelija koje se nazivaju skvamozne ćelije, a koje su deo epitela. Karcinom koji počinje u ovom sloju ćelija zove […]

koštane metastaze

Terapija koštanih metastaza tumora dojke

Kod žena sa uznapredovalim malignim tumorom dojke najčešće mesto metastaza su kosti i javljaju se kod 65 do 75 posto pacijentkinja. Prema izgledu na rengenskom snimku razlikuju se dve vrste koštanih metastaza: osteolitične metastaze, kod kojih dolazi do razgradnje kostiju i osteoblastične metastaze kod kojih dolazi do stvaranja nove, ali slabije kosti. Kod tumora dojke najčešće se sreću osteolitične […]

tumor dojke

Tumor dojke najčešće metastazira u kosti

Maligni tumor dojke je najčešći maligni tumor kod žena. Kod žena sa uznapredovalim malignim tumorom dojke najčešće mesto metastaza su kosti i javljaju se kod 65 do 75 posto pacijentkinja. Češće se javljaju kod pacijentkinja sa hormonski pozitivnim tumorom dojke. Metastaze u kostima mogu dovesti do preloma kostiju, bolova ,smanjene pokretljivosti i do hiperklcemije – povećanja nivoa kalcijuma u […]

Koliki je vaš rizik za tumor janika?

antibebi

Postoje faktori koji povećavaju rizik od nastanka tumora jajnika. Ukoliko imate jedan ili više od ovih faktora rizika, ne znači da ćete svakako dobiti tumor jajnika, ali vaš rizik može biti veći nego rizik kod prosečne žene. U faktore rizika za razvoj tumora jajnika se ubrajaju: Nasleđene mutacije gena. – Mali procenat tumora jajnika je uzrokovan nasleđenom mutacijom […]

Toksični efekti antitumorskih lekova na srce

xxxx

Nakon dijagnoze tumora, sledeći važan korak je odluka o vrsti lečenja koja je najbolja u konkretnom slučaju. Operacija i zračenje se smatraju lokalnim tretmanima jer su usmereni samo na tumor, dok se hemoterapija, biološki lekovi i hormonski lekovi smatraju sistemskom terapijom jer oni utiču na telo u celini. U terapiji tumora se veoma često koristi […]

Uloga tumor markera

tumor-markeri

U kliničkoj praksi tumor markeri se najviše koriste za procenu uspešnosti terapije pojedinih tumora i za rano otkrivanje recidiva (povratka) bolesti. Pad nivoa tumor markera tokom lečenja, odnosno neposredno nakon završenog lečenja tumora ukazuje na povoljan odgovor tumora na terapiju. Međutim,održavanje visoke vrednosti tumor markera uprkos lečenju ili čak njegov dalji rast, znak su nedelotvornosti […]

Rana dijagnoza tumora bubrega

Tumori-bubrega-velika

Tumor bubrega je treći po učestalosti tumor urinarnog sistema, nakon tumora bešike i prostate. Oteževajuća činjenica je ta da tumor bubrega može da naraste i do nekih 20 centimetara i da pri tome nema simptome ili su simptomi koji se jave blagi i nespecifični.  Kada bi se bolest otkrila na vreme, izlečenje je moguće u preko 80 % […]

Da li reumatoidni artritis nosi veći rizik za razvoj malignih bolesti?

reumatoidni artritis i rizik od razvoja tumora

Prilikom razmatranja rizika za pojavu tumora kod osoba sa reumatoidnim artritisom, korisno je da se posebno razmotre pojedina maligna oboljenja. Dok je ukupan rizik za pojavu tumora kod ljudi sa reumatoidnim artritisom na istom nivou kao i u opštoj populaciji, postoji nešto veća učestalost limfoma i tumora pluća i niža učestalost kolorektalnih i tumora dojke […]

Next Page »