Terapija koštanih metastaza tumora dojke

koštane metastaze

Kod žena sa uznapredovalim malignim tumorom dojke najčešće mesto metastaza su kosti i javljaju se kod 65 do 75 posto pacijentkinja. Prema izgledu na rengenskom snimku razlikuju se dve vrste koštanih metastaza: osteolitične metastaze, kod kojih dolazi do razgradnje kostiju i osteoblastične metastaze kod kojih dolazi do stvaranja nove, ali slabije kosti. Kod tumora dojke najčešće se sreću osteolitične […]tumor dojke

Tumor dojke najčešće metastazira u kosti

Maligni tumor dojke je najčešći maligni tumor kod žena. Kod žena sa uznapredovalim malignim tumorom dojke najčešće mesto metastaza su kosti i javljaju se kod 65 do 75 posto pacijentkinja. Češće se javljaju kod pacijentkinja sa hormonski pozitivnim tumorom dojke. Metastaze u kostima mogu dovesti do preloma kostiju, bolova ,smanjene pokretljivosti i do hiperklcemije – povećanja nivoa kalcijuma u […]

antibebi

Koliki je vaš rizik za tumor janika?

Postoje faktori koji povećavaju rizik od nastanka tumora jajnika. Ukoliko imate jedan ili više od ovih faktora rizika, ne znači da ćete svakako dobiti tumor jajnika, ali vaš rizik može biti veći nego rizik kod prosečne žene. U faktore rizika za razvoj tumora jajnika se ubrajaju: Nasleđene mutacije gena. – Mali procenat tumora jajnika je uzrokovan nasleđenom mutacijom […]

xxxx

Toksični efekti antitumorskih lekova na srce

Nakon dijagnoze tumora, sledeći važan korak je odluka o vrsti lečenja koja je najbolja u konkretnom slučaju. Operacija i zračenje se smatraju lokalnim tretmanima jer su usmereni samo na tumor, dok se hemoterapija, biološki lekovi i hormonski lekovi smatraju sistemskom terapijom jer oni utiču na telo u celini. U terapiji tumora se veoma često koristi […]

tumor-markeri

Uloga tumor markera

U kliničkoj praksi tumor markeri se najviše koriste za procenu uspešnosti terapije pojedinih tumora i za rano otkrivanje recidiva (povratka) bolesti. Pad nivoa tumor markera tokom lečenja, odnosno neposredno nakon završenog lečenja tumora ukazuje na povoljan odgovor tumora na terapiju. Međutim,održavanje visoke vrednosti tumor markera uprkos lečenju ili čak njegov dalji rast, znak su nedelotvornosti […]

Rana dijagnoza tumora bubrega

Tumori-bubrega-velika

Tumor bubrega je treći po učestalosti tumor urinarnog sistema, nakon tumora bešike i prostate. Oteževajuća činjenica je ta da tumor bubrega može da naraste i do nekih 20 centimetara i da pri tome nema simptome ili su simptomi koji se jave blagi i nespecifični.  Kada bi se bolest otkrila na vreme, izlečenje je moguće u preko 80 % […]

Da li reumatoidni artritis nosi veći rizik za razvoj malignih bolesti?

reumatoidni artritis i rizik od razvoja tumora

Prilikom razmatranja rizika za pojavu tumora kod osoba sa reumatoidnim artritisom, korisno je da se posebno razmotre pojedina maligna oboljenja. Dok je ukupan rizik za pojavu tumora kod ljudi sa reumatoidnim artritisom na istom nivou kao i u opštoj populaciji, postoji nešto veća učestalost limfoma i tumora pluća i niža učestalost kolorektalnih i tumora dojke […]

Otkrivanje karcinoma dojke u trudnoći

karcinom dojke u trudnoci

Kada se karcinom dojke pojavi kod trudnica, često se dijagnostikuje u kasnijoj fazi nego što bi to bilo kod žena koje nisu u drugom stanju. Takođe je i veća verovatnioća da se proces proširio na limfne čvorove. Hormonske promene tokom trudnoće čine grudi žene većim, osetljivijim i otečenim, što otežava da žena ili lekar primete […]

Promene na mamogramu – šta sleduje?

abnormalan mamogram

Abnormalan nalaz na mamogramu može da unese paniku u život žena, Neke od tih vizuelizovanih promena su benigne, neke su normalan proces starenja organizma, dok su pojedine sumnjive i zbunjujuće i zahtevaju detaljnija ispitivanja. Tri najčešća promene na mamogramu, koje radiolozi žele dodatno da ispitaju i provere su: Nova izraslina Asimetrična gustina – (tkivo dojke […]

Štetne supstance u hrani i rizik od malignih bolesti

Aditivi i zagadjivaci u hrani i maligna oboljenja

Aditiva i zagađivači Mnoge supstance se dodaju hrani kako bi se produžio rok upotrebe i da se poboljša boja, aroma i teksturu. Moguća uloga aditiva u riziku od nastanka tumora je oblast od velikog javnog interesa. Novi aditivi moraju biti ispitani od strane US Food and Drug Administration ( FDA ) pre nego što se […]

Next Page »