Karcinom jajnika i menopauza

karcinom jajnika

Menopauza, sama po sebi nije povezana sa većim rizikom za nastanak karcinoma. Međutim, učestalost javljanja maligniteta, uključujući i karcinom jajnika povećava se sa godinama starosti. Štaviše, neki od lekova koji se koriste u tretmanu postmenopauzalnih tegoba mogu da povećaju ili smanje rizik za nastanak karcinoma. Šta izaziva karcinom jajnika? Uzrok nastanka karcinoma nažalost još uvek […]primed reishi

Da li i koliko Reishi (Ganoderma lucidum) deluje na karcinom?

Reishi (Ganoderma lucidum) je popularna medicinska gljiva koju koriste zdravi za jačanje organizma, i oboleli od karcinoma uporedo sa konvencionalnom terapijom. Ovde izdvajamo neke podatke o dejstvu Reishi gljive, dobijene u naučnim studijama. Karcinom je širom sveta jedan od vodećih uzroka smrti, i uprkos stalnom napretku medicine i ranom otkrivanju bolesti i hemoterapiji, tretman karcinoma […]

Debelo-crevo-colon-i-rectum

7 načina da smanjite rizik od karcinoma kolona

Od sredine osamdesetih godina XX veka, postepeno se smanjuje broj obolelih, ali i dalje predstavlja veliki problem u određenim delovima sveta. Ranije mišljenje da se karcinom kolona javlja samo kod starijih osoba pokazalo se kao netačno. Sve više obolelih je mlađe od 50 godina, sa čestim postojanjem uznapredovalog oblika bolesti. Pored skrining pregleda za karcinom […]

Dijagnoza tumora povećava rizik od moždanog udara

Osobe kojima je nedavno dijagnostifikovan tumor izložene su povećanom riziku od moždanog udara u mesecima nakon postavljanja dijagnoze tumora. Takođe, rizik od moždanog udara veći je kod osoba koje imaju agresivniji oblik tumora, ukazuje nova studija. U ovom istraživanju učestvovali su pacijenti starosnog doba od 66 i više godina kojima je nedavno postavljena dijagnoza raka dojke, raka debelog creva, raka pluća, […]

stage

Vakcina kao profilaksa tumora

Karcinom mokraćne bešike je najčešći maligni tumor urinarnog trakta i znatan uzrok smrtnosti od maligniteta u svetu i u našoj zemlji. Praktična, kliničko-patološka podela ovih tumora na površne i invazivne ima i prognostički značaj: površnih tumora je 80 posto i oni samo kod jedne trećine bolesnika zahvataju mišićni sloj, postajući tako invazivni, što prognozu tih […]

Adenomi štitaste žlezde ne daju upadljive simptome

stitna

Adenomi štitaste žlezde su benigni tumori, obično ih slučajno otkrije lekar na pregledu ili sam pacijent. Karakteriše ih benigni tok sa kliničkom slikom eutireoze i znatno ređe hipertireoze. Adenomi štitaste žlezde su 3 do 4 puta češći kod žena nego kod muškaraca. Adenomi štitaste žlezde su malene formacije, veličine 3 do 4 cm u promeru, […]

Slučajne mutacije najčešće dovode do nastanka tumora.

mutacije

Iako jedna trećina slučajeva nastanka malignih tumora može biti povezana sa dejstvom faktora sredine ili nasleđenim genima, izgleda da su za dve trećine malignih tumora odgovorne slučajne mutacije gena, ukazuje studija koju su izveli naučnici sa Johns Hopkins Kimmel Cancer Center. Navedene mutacije nastaju kada se matične ćelije dele. Matične ćelije stvaraju nove ćelije koje zamjenjuju ćelije koje izumiru. Ukoliko dođe do slučajne greške i mutacije […]

Savremena hirurgija tumora bubrega

hirurgija

Iako rak bubrega nije među najčešćim malignim bolestima, stopa oboljevanja od ove bolesti raste. Najčešće se radi o tumoru bubrežnih ćelija, koji čini svega 2 do 3 % malignih bolesti. Karcinom bubrežnih ćelija čini gotovo 90% svih malignih tumora bubrega i to je najčešći tumor bubrega. Zahvaljujući sve češćoj upotrebi savremenih dijagnostičkih sredstava, ultrazvuka i kompjuterizovane tomografije […]

Kako održati vitalnost tokom hemoterapije

Kako održati vitalnost tokom hemoterapije

Ako ste podvrgnuti hemoterapiji, a želite da ostanete vitalni što je moguće više tokom lečenja, obratite pažnju na svoju ishranu koja ima veliki uticaj na celokupno stanje organizma. Hemoterapija i tretmani zračenja dodatno iscrpljuju organizam pored same bolesti. Postoje različita iskustva sa hemoterapijom, slede saveti u vezi sa ishranom koji će pomoći da se lakše […]

Šta uzrokuje nastanak mioma i koje rizike nose netretirani miomi

miomi materice

Miomi materice su benigni tumori koji potiču iz materičnog tkiva. Iako se sastoje od istih glatkih mišićnih vlakana kaoi i zid materice (miometrium), tkivo mioma je mnogo gušće od normalnog miometriuma. Miomi materice su obično okrugli. Ne  znam sa sigurnošću zbog čega se razvijaju ovi tumori. Genetske abnormalnosti, promene u ekspresiji faktora rasta (proteini u […]

Next Page »