ParagangliomParagangliomi su retki tumori porekla hromafinih ćelija, koji se razvijaju iz ćelija neuralne kreste. Parasimpatička podgrupa tumora koja se razvija iz ganglija nalazi se skoro isključivo na bazi lobanje i u vratu i obično ne luči kateholamine. Nasuprot tome, većina simpatičkih tumora koji se razvijaju iz ganglija se uglavnom nalaze u abdomenu i stvaraju veću količinu kateholamina.

Oni koji rastu unutar srži nadbubrežne žlezde su poznati pod imenom feohromocitomi. Ostali simpatički paragangliomi su takođe poznati kao ekstra-adrenalni feohromocitomi. Oni nastaju van nadbubrežne žlezde i mogu se naći bilo gde duž simpatičkog lanca od baze lobanje i vrata (u 5% slučajeva), do bešike i prostate (10% slučajeva).

Termin paragangliom se odnosi na ekstra-adrenalne tumore, a feohromocitom se odnosi na tumore unutar nadbubrežne žlezde. Većina paraganglioma simpatičkog porekla je nasledno i najčešće je udruženo sa mutacijama SDHB gena (sukcinat-dehidrogenaza kompleks sa subjedinicom B) i SDHD gena (sukcinatdehidrogenaza kompleks sa subjedinicom D). Mnogi su malignog karaktera. Lečenje kateholamin-sekretujućih paraganglioma je isto kao i kod feohromocitoma.

Paragangliomi u abdomenu, koji su lako dostupni, pogodni su za laparoskopsko uklanjanje, ali operacija paraganglioma predstavlja veći izazov nego adrenalektomija zbog feohromocitoma.