mijelomMultipli mijelom je najčešća bolest plazmocitne loze. Karakteriše se multiplim tumoroznim masama tumorskih plazma ćelija rasutih po skeletnom sistemu. Postoji, mada retko, i varijanata solitarnog mijeloma, koja se karakteriše solitarnom masom tumorskih ćelija u kostnoj srži ili u nekom drugom tkivu.

Kod normalnih plazmocita je uravnotežena proizvodnja i vezivanje lakih i teških lanaca imunoglobulina. Ta ravnoteža se gubi kod malignih plazma ćelija, što dovodi do produkcije viška lakih i teških lanaca zajedno sa viškom kompletnih imunoglobulina. Metodom elektroforeze kod 99%bolesnika koji boluju od multiplog mijeloma moguće je dokazati prisustvo povišenog nivoa Ig u krvi ili prisustvo lakih lanaca Ig u urinu. U razvoju multiplog mijeloma važnu ulogu ima produkcija citokina, posebno IL6.

Komplikacije mijeloma nastaju zbog infiltracije organa, naročito kostiju od strane malignih plazma – ćelija, produkcije velike količine imunoglobulina i suzbijanja normalnog imuniteta.
Infiltracija kostiju se manifestuje pojavom bola i patoloških preloma. Hiperkalciemija dovodi do neuroloških manifestacija i doprinosi pojavi bubrežnih oštećenja. Pad imuniteta omogućava ponavljanje bakterijskih infekcija.