Posts

Realistic rendering of bacteria - in green colors

Realistic rendering of bacteria – in green colors


Određeni infektivni uzročnici, kao što su virusi i bakterije mogu direktno dovesti do pojave karcinoma, ili učiniti osobu podložnom za razvoj karcinoma. Većina virusa koji su povezani sa rizikom za nastanak karcinoma se prenosi sa osobe na osobu putem krvi i/ili drugih telesnih tečnosti.

Humani papiloma virus (HPV)

Infekcija visokorizičnim HPV je dokazano uzrok nastanka većine karcinoma grlića materice, kao i nekih karcinoma anusa, orofaringealnog, vaginalnog, vulvarnog, i karcinoma penisa. Otkriće povezanosti HPV infekcije i karcinoma dovelo je do razvoja vakcine protiv najčešćih, visokorizičnih tipova virusa (16, 18, 31, 33). Radi postizanja najboljih zaštitnih efekata, vakcinacija se preporučuje devojčicama i dečacima pre puberteta, odnosno pre stupanja u seksualne odnose.

Hepatitis B virus (HBV) i hepatitis C virus (HCV)

Hronična infekcija jetrinog tkiva može dovesti do nastanka karcinoma jetre. Od početka osamdesetih godina prošlog veka, otpočela je sistemska vakcinacija dece, kao vid zaštite od infekcije virusom hepatitisa B. Pod povećanim rizikom od infekcije HBV i HCV su zdravstveni radnici i sve osobe koje dolaze u kontakt sa infektivnim biološkim materijalom (krv, telesne tečnosti), kao i intravenski narkomani.

Virus humane imunodeficijencije (HIV)

HIV je virus koji izaziva AIDS. Infekcija dovodi do postepenog slabljenja imunološkog sistema organizma, koji postaje podložan različitim infekcijama, izazvanih čak i krajnje banalnim uzročnicima. Maligne ćelije se svakodnevno stvaraju, ali ih naše odbrambene ćelije uništavaju, ne dopuštajući da se umnože. Kada je imunitet ozbiljno narušen, kao što je to slučaj kod HIV infekcije, olakšano je umnožavanje malignih ćelija i razvoj maligniteta udruženih sa HIV infekcijom.

Epštajn-Bar virus (EBV)

EBV je uzročnik infektivne mononukleoze, a dovodi se u vezu i sa određenim tipovima karcinoma, kao što je karcinom želuca i nazofarinksa, kao i nekih oblika limfoma.

Humani herpes virus tip 8 (HHV8)

HHV8 je povezan sa nastankom Kaposi sarkoma, tipično se javlja kod obolelih od AIDS-a.

Helicobacter pylori

H. pylori se najčešće pominje zbog povezanosti sa nastankom čira na želucu i gastritisa, ali hronična infekcija ovom bakterijom može biti osnova za nastanak mnogo težih bolesti, kao što je karcinom želuca.

primed13fortePRIMED 13 forte ima izuzetno povoljno dejstvo na poboljšanje imunološkog odgovora i jačanje organizma.

Takođe, pokazuje i antioksidativno i određena antikancerogena svojstva, pa se može koristiti i u prevenciji ili kao pomoćno sredstvo u tretmanu različitih vrsta bolesti, uključujući i teške bolesti.

Bakterije kao uzrocnici karcinoma

Helicobacter pylori

Karcinom želuca je četvrti najčešći tumor u svetu. Dugoročna infekcija želuca Helicobacterom pylori može izazvati čir na želucu. Takođe može izazvati upalu i oštetiti unutrašnji sloj želuca. Neke od ovih promena mogu tokom vremena dovesti do malignog oboljenja.  H. pilori infekcija je takođe povezan sa nekim vrstama limfoma želuca.

Za više od polovine svih slučajeva karcinoma želuca se smatra da su povezana sa H. pylori infekcijom. Ipak , većina ljudi koji imaju ovu bakteriju u želucu nikad ne razvijaju maligno oboljenje. Postoje neki dokazi da ljudi sa H. pylori imaju manji rizik od drugih vrsta karcinoma, mada nije jasno koja je tačna uloga bakterije.

Oko 1 od 3 odraslih ima dokaze o infekciji H. pylori, a stopa infekcije je veća kod starijih starosnih grupa. Infekcija se može širiti na nekoliko načina. Jedan je fekalna – oralni put –  preko kontaminirane hrane ili vode. Takođe se može preneti sa jedne osobe na drugu putem –  usta na usta .

Drugi faktori takođe igraju ulogu u tome da li će ili ne neko razviti karcinom želuca. Na primer, nitriti su materije koje se obično nalaze u mesu,  pojedinim pijaćim vodama I pojedinom povrću. Određene bakterije, kao što su H. pylori, mogu da konvertuju nitrite u jedinjenja za koja se smatra da izazivaju karcinoma želuca kod životinja .

Antibiotici i drugi lekovi se koristiti za lečenje H. pylori infekcije. Lekari su davali antibiotike pacijentima kojma je hiruški tretiran superficijalni karcinom želuca, kako bi izlečili H. pylori infekciju. Na taj način se sprečava ponovno javljanje karcinoma u drugim delovima želuca.

Chlamidia trachomatis

Chlamidia trachomatis je veoma česta vrsta bakterije koja može inficirati ženski reproduktivni sistem, kao i druge delove tela i kod muškaraca i kod žena. Prenosi se seksualnim putem.

Iako infekcije reproduktivnih organa mogu  izazvati simptome kod nekih ljudi, većina žena sa ovom infekcijom nema simptome. To znači da žene sa hlamidijom obično ne znaju da su inficirane, infekcija se otkriva prilikom ginekoloških ispitivanja. Uzorci briseva se potom ispituju na ovu vrstu bakterije. Infekcija je česta kod mlađih žena koje su seksualno aktivne, i mogu da traju godinama, osim ako se ne otkriju i leče.

Neke studije su pokazale da žene čiji krvni nalazi pokazuju prošlu ili trenutnu infekciju hlamidijom mogu biti pod većim rizikom za nastanak raka grlića materice od žena sa negativnim rezultatima na ovu bakteriju.

Studije su pokazale da sama hlamidija može izazivati karcinom, ali može delovati i sa HPV-om tako što promovišu rast ćelija raka. Na primer, hlamidija može uticati na to koliko se HPV zadržava u grliću materice. Istraživači su otkrili da žene koje su imale hlamidiju zajedno sa HPV-om, imaju veću verovatnoću da će imati HPV i kada se kasnije testiraju na ovaj virus, od žena koje nisu imale hlamidiju. Iako je potrebno još istraživanja da se potvrdi ova saznanja, već postoje dobri razlozi da se rade testovi za hlamidiju i da se leči antibioticima ukoliko se utvrdi.

Poznato je dugoročna infekcija hlamidijom kod žena izaziva upalu male karlice koja može dovoesti do neplodnosti, uglavnom kao posledica ožiljavanja u jajovodima. Kao i druge infekcije koje izazivaju ranice ili zapaljenje genitalnog područja, hlamidija može povećati rizik od inficiranja HIV-om ukoliko se ostvari seksualni  kontakta sa osobom zaraženom HIV infekcijom.