prevencija tumora mokracne besike

Tumor mokraćne bešike je nekontrolisan, abnormalan rast i umnožavanje ćelija u mokraćnoj bešici koje su oslobođene od normalnih kontrolnih mehanizama rasta u telu.

Činjenice o tumoru mokraćne bešike

  • Karcinom bešike pogađa muškarace i žene
  • Najčešći simptom je krvarenje u urinu (hematurija)
  • Pušenje je najznačajniji faktor rizika, pušači imaju tri do četiri puta veće šanse da dobiju bolest od nepušača
  • Tumor bešike se može podeliti na površni i invazivni, s tim da prvi daje mnogo bolje rezultate lečenja od drugog

Može li se sprečiti nastanak tumora mokraćne bešike?

Najbolji način da se spreči tumor bešike je da se izbegne izlaganje agensima koji izazivaju bolest. Ljudi koji ne puše imaju tri do četiri puta manje šanse da dobiju tumor bešike u odnosu na pušače. Ako osoba nastavi sa pušenjem nakon postavljanja dijagnoze biće i slabiji ishod lečenja i povećava se šansa za vraćanje bolesti posle tretmana. Izbegavanje profesionalne izloženosti kancerogenim hemikalijama kao što su anilinske boje, takođe je bitna mera prevencije. Uprkos istraživanjima u ovoj oblasti, nema leka ili suplemenata koji su pokazali da smanjuju rizik od tumora mokraćne bešike.

Istraživanja u vezi tumora mokraćne bešike

Tumor bešike trenutno je tema intenzivnog naučnog istraživanja. Osnovna naučna istraživanja su usmerena na pronalaženje i proučavanje genetskih promena (ili promene u ljudskom DNK) koje nose predispoziciju za tumor bešike, u nadi da se otkriju novi lekovi i tretmani za lečenje bolesti. Druge oblasti istraživanja obuhvataju sledeće:

  • Noviji molekularni dijagnostički testovi za otkrivanje tumora bešike sa kojima se izbegava potreba za invazivnim testovima poput čestih cistoskopskih ispitivanja.
  • Sledeća generacija hemoterapije biće ciljana terapija koja deluje na gene odgovorne za tumor mokraćne bešike.
  • Novije hirurške tehnike, poput robotike, su uključene da poboljšaju preciznost i ubrzaju oporavak pacijenta nakon operacije tumora mokraćne bešike.
  • Istraživanje matičnih ćelija za preusmeravanja u mokraćnim putevima tokom radikalne cistektomije bez upotrebe crevnih segmenata.

Ovo polje istraživanja nudi značajan napredak u godinama koje dolaze, sa nadam se će obezbediti efikasne strategije lečenja i nadu za milione pacijenata obolelih od tumora mokraćne bešike širom sveta.