Tumor pre iposleoperacije

Svetsku populaciju danas čini oko 6 milijardi ljudi sa predviđanjem da se 2020.god populacija poveća na oko 8 milijardi. Trend malignih bolesti značajno ugrožava veće povećanje populacije. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije danas je u svetu više od 30 miliona oboleleih od raka, kancera ili tumora. Broj novoobolelih od tumora i kancera na žalost iz godine u godinu raste za mnoge lokalizacije malignih bolesti pa danas iznosi oko 10 miliona godišnje sa projekcijom da 2010. god broj novoobolelih bude 20 miliona. Broj umrlih od malignih bolesti, u koje spadaju kancer, rak i tumor, godišnje iznosi  6 miliona što je veoma zabrinjavajuće a do 2020.god prema studijama taj broj na godišnjem nivou će rasti.

U svetu najveća učestalost je raka pluća. u razvijenim zemljama međutim pokazuje tendenciju pada što je u korelaciji  sa uvođenjem zabrane pušenja i drugih uredba.
Kod žena je naprvom mestu po incidenci i mortalitetu rak dojke(25%), na drugom mestu rak grlića materice(oko 10%), zatim kolorektalni karcinom ( oko 8%), karcinom pluća (7%), karcinom uterusa i ovarijuma(oko 10%).
Kod muškaraca karcinom pluća čini skoro četvrtinu svih malignih bolesti. Na drugom mestu je kolorektalni karcinom (11%) zatim karcinom prostate(oko 7%), mokraćne bešike (6%) i karcinom želuca ( 5%).