vratIzrasline (čvorići, čvorovi) u predelu vrata najčešće su uzrokovane uvećanjem limfnih žlezdi vrata. Ređi uzroci su procesi na pljuvačnim žlezdama ili štitastoj žlezdi. Dobrom anamnezom (razgovorom sa pacijentom) i odgovarajućim dijagnostičkim procedurama moguće je sa velikom sigurnošću utvrditi poreklo, i što je najvažnije odbaciti ili potvrditi prisustvo maligniteta. Važan pokazatelj je brzina nastanka izrasline.

Akutno nastale izrasline najčešće izazivaju:

 • Citomegalovirusna infekcija
 • Infekcija Epštajn-Barovim virusom
 • Stafilokok ili streptokokna infekcija
 • Toksoplazmoza
 • Virusna infekcija gornjih disajnih puteva

Ređe,akutno nastale izrasline su izazvane:

 • Akutni sijaladenitis (zapaljenje pljuvačnih žlezdi)
 • Arteriovenska fistula
 • Infekcija bakterijom Bartonella henselae
 • Hematom
 • Virus humane imunodeficijencije
 • Mycobacterium tuberculosis infekcija
 • Parotidna limfadenopatija
 • Pseudo aneurizma

Subakutno (postepeno) nastale izrasline na vratu, posebno postepeno uvećanje supraklavikularnih limfnih čvorova, uglavnom ukazuje na malignitet gornjih aerodigestivnih delova. Ređi uzroci su limfom, amiloidoza, metastatski karcinom, tumor parotidne (zaušne) pljuvačne žlezde, sarkoidoza ili Sjegrenov sindrom.
Brzina rasta promene, fiksiranost za okolne strukture, bolna osetljivost, prisustvo drugih simptoma i znakova može pomoći u otkrivanju uzroka promene. Ukoliko je potrebno, mogu se primeniti metote vizualizacije (EHO vrata i krvnih sudova, CT, NMR), koje pružaju bolji uvid u strukturu i vrstu promene.