Posts

Tumor želuca

Benigni – 50% su polipi (adenomatozni I hiperplastični – mali, regenerativna promena), potencijalno premaligna lezija, ponekad krvare, obavezno endoskopsko uklanjanje I histološki pregled.

Lejomiomi (iz mišićnog sloja) – krvare lagano, idu u dubinu, ponekad zatvore pylorus.

Bezoar – okrugla masa u lumenu, biljna vlakna (fitobezoar), klupko kose (trihobezoar).

Karcinom: Obično kasna dijagnoza, jer se simptomi javljaju u odmakloj fazi, loša prognoza – petogodišnje preživljavanje samo 10%. Poželjno je rano otkrivanje.

Dispozicija: Slučajevi u familiji, atrofični gastritis, ulkus želuca, intestinalna metaplazija, hipo-ahlorhidrija, perniciozna anemija, polipi, nitrati iz hrane.

Simptomi: Starije osobe, duža dispepsija, ponekad simptomi ulkusa, hematemeza, bolovi, opstruktivni simptomi – pilorus, kardija. U odmakloj fazi gubitak težine, anemija, temperature.

Objektivno: Palpabilni tumor u 50% pacijenata, ascites, metastaze u jetri.

Dg: RTG (80% uspeha). Najvažnija je endoskopija sa biopsijom. Postoje tri tipa:

  • Skirozni, nalik na čarapu- izdužena forma sa vezivnim tkivom I stenoza pilorusa
  • Ulkusni – obično u piloantralnom delu ili na velikoj krivini
  • Proliferativni – oblik karfiola

Th: Rano otkriveni imaju dobru prognozu, odmakli lošu. Radioterapija retko, hemioterapija pomaže. Operacija kod solidnih, ograničenih tumora. Metastaze umanjuju uspeh.

Prevencija malignih oboljenja

Ishrna je prioritet kod prevencije !

Ishrna je prioritet kod prevencije !

Prevencija tumora

Onkološku zdravstvenu zaštitu čini niz komponenti od kojih je najznačajnija prevencija sa ciljem redukcije oboljevanja i umiranja od raka. U okviru prevencije tumora razlikujemo:
Primarnu prevenciju tumora – koja ima za zadatak da detektuje kancerogene materije i preporuči načine za njihovo odstranjivanje i da izdvoji iz populacije visoko rizične grupe za određenu malignu bolest. U faktore rizika mogu se ubrojiti duvan, alkohol, način ishrane, profesionalno izlaganje, jonizujuće zračenje, nejonizujuće zračenje, medikamenti i genetska sklonost.
Sekundarna prevencija tumora ima za zadatak rano otkrivanje bolesti i pravovremeni početak lečenja
Tercijalna prevencija tumora se bavi ranim otkrivanjem relapsa bolesti.

Prioritet kod prevencije tumora i karcinoma je ishrana a naročito se preporučuje kineska hrana gde je povrće manje termički obrađeno a gde se dosta koriste začini kao što su kurkuma a sastojak jelima je shitake pečurka.

Kod prevencije tumora i drugih malignih oboljenja kao što su karcinom, kancer ili rad preporučuje se povećan unos medicinskih pečuraka kao što su ganoderma lucidum, šitake, kordiceps, ali i jezgro koštice kajsije. Sve ovo u kvalitetnom domaćem medu sadrži Primed 13 forte prirodni preparat kompanije Cortex Labs.

Prevencija tumora podrazumeva i smanjivanje ili čak i izbacivanje nekih namernica iz ishrane a kao prioritet imaju namernice koje sadrže šećere, emulgatore, konzervanse i druge veštačke aditive.

Tumor pre iposleoperacije

Svetsku populaciju danas čini oko 6 milijardi ljudi sa predviđanjem da se 2020.god populacija poveća na oko 8 milijardi. Trend malignih bolesti značajno ugrožava veće povećanje populacije. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije danas je u svetu više od 30 miliona oboleleih od raka, kancera ili tumora. Broj novoobolelih od tumora i kancera na žalost iz godine u godinu raste za mnoge lokalizacije malignih bolesti pa danas iznosi oko 10 miliona godišnje sa projekcijom da 2010. god broj novoobolelih bude 20 miliona. Broj umrlih od malignih bolesti, u koje spadaju kancer, rak i tumor, godišnje iznosi  6 miliona što je veoma zabrinjavajuće a do 2020.god prema studijama taj broj na godišnjem nivou će rasti.

U svetu najveća učestalost je raka pluća. u razvijenim zemljama međutim pokazuje tendenciju pada što je u korelaciji  sa uvođenjem zabrane pušenja i drugih uredba.
Kod žena je naprvom mestu po incidenci i mortalitetu rak dojke(25%), na drugom mestu rak grlića materice(oko 10%), zatim kolorektalni karcinom ( oko 8%), karcinom pluća (7%), karcinom uterusa i ovarijuma(oko 10%).
Kod muškaraca karcinom pluća čini skoro četvrtinu svih malignih bolesti. Na drugom mestu je kolorektalni karcinom (11%) zatim karcinom prostate(oko 7%), mokraćne bešike (6%) i karcinom želuca ( 5%).