Primarni karcinom jetre je po smrtnosti na trećem mestu u svetu i veoma mali broj obolelih može da se leči. Jetra-rak1Savremeni napredak medicine omogućava da se i ovim pacijentima produži život i isti učini kvalitetnijim.
Neke od najnovih metoda lečenja jesu iz oblasti interventne radiologije, odnosno skraćeno TACE (transarterijska hemoembolizacija) i TARE (radioembolizacija).
Primarni karcinom jetre se najčešće otkriva u terminalnoj fazi kao posledica hroničnih stanja, ciroze i hepatitisa.
Pošto se ova vrsta tumora otkriva u terminalnom stadijumu, svega 15 procenata pacijenata može da se leči. Ove nove metode pomažu da se pacijentima produži život i popravi njegov kvalitet. To su vrlo specifični vidovi lečenja i i zato zahtevaju multidisciplinarni tim i pristup lečenju. Na ovaj način se postižu bolji rezultati i briga o pacijentima.
TACE metoda se sprovodi samo u SAD-u i u određenim zdravstvenim centrima Zapadne Evrope i Azije. Ovo je procedura kojom se blokira dovod krvi u tumor, pa se lekovi za njegovo lečenje ubacuju direktno u tumor. Time se omogućava da veća koncentracija lekova bude u kontaktu sa tumorom duže vreme. Smatra se prefinjenim i veoma sigurnim metodom lečenja. TARE metoda lečenja karcinoma jetre nije još uvek dostupna našim pacijentima, a u svetu se primenjuje već 6 godina.
Obe metode se rade uz pomoć katetera koji se ubacuje kroz prepone i ide pravo do tumora u jetri ili do velikih metastaza. U tumor se lek direktno ubacuje u tumor kod prve, ili velike doze radioaktivnih čestica kod druge metode, a potom se radi embolizacija, odnosno zatvaranje krvnog suda koji hrani tumor. Ove metode su veoma značajne za pacijente jer ciljano uništavaju samo tumor, čuvajući zdrave ćelije jetre. To je važno za pacijenta, jer klasična hemoterapija ima mnoga neželjena dejstva.
Pošto TARE metoda spada među najnovije metode u svetu, stručnjaci su veoma oprezni, pa se pre tretmana prvo obavi simulacija, da bi se odredila idealna doza zračenja za pacijenta.
13Primed 13 kordiceps koji kao glavni sastojak sadrži gljivu kordiceps.Kordiceps ima izraženo antioksidativno dejstvo, čime štiti ćelije organizma od raznih toksičnih oštećenja. Antikancerogeno dejsvo kordicepsa čini ovaj preparat pogodnim za upotrebu u prevenciji benignih i malignih promena. Može se koristiti i tokom tretmana ovih oboljenja radi jačanja organizma i zaštite zdravih ćelija i tkiva od toksičnog dejstva zračenja i hemoterapije. Kordiceps povoljno utiče na zašitu i obnovu ćelija jetre i bubrega u toku i nakon infektivnih i toksičnih oštećenja. Uticajem na regulaciju nivoa šećera i masnoće u krvi doprinosi prevenciji kardiovaskularnih poremećaja.