Pantibebiostoje faktori koji povećavaju rizik od nastanka tumora jajnika. Ukoliko imate jedan ili više od ovih faktora rizika, ne znači da ćete svakako dobiti tumor jajnika, ali vaš rizik može biti veći nego rizik kod prosečne žene. U faktore rizika za razvoj tumora jajnika se ubrajaju:
Nasleđene mutacije gena. – Mali procenat tumora jajnika je uzrokovan nasleđenom mutacijom gena. Geni koji povećavaju rizik od pojave raka janika se zovu BRCA1 (BReast CAncer Gene 1) i BRCA2 (BReast CAncer Gene 2). Ovi geni su prvobitno nađeni u porodicama u kojima je bilo više slučajeva raka dojke, pa su po tome i dobili ime, a kod žena sa tom mutacijom bio je znatno povećan i rizik od tumora janika. Drugi nasledni sindrom koji je povezan sa razvojem tumora janika je nasledni nepolipozni karcinom debelog creva (HNPCC). Kod žena iz porodica u kojima je zabeležen HNPCC, povećan je rizik od razvoja tumora endometrijuma, tumora debelog creva, tumora janika i želuca.
Porodično javljanje tumora janika– Ako je ženskim osobama u vašoj porodici bio dijagnostifikovan tumor janika i kod vas je rizik od bolesti povećan.
Ako vam je ranije postavljena dijagnoza tumora dojke, debelog creva, rak, anusa ili materice, rizik od razvoja tumora janika je kod vas povećan.
Starenje– Rizik od tumora janika raste kako starite. Tumor jajnika se najčešće javlja tokom menopauze, ali se može javiti u bilo kom životnom dobu.
Žene koje nisu rađale imaju povećan rizik od razvoja tumora janika.
Hormonska terapija tokom menopauze- Rezultati ispitivanja o mogućoj povezanosti hormonske terapije u menopauzi i rizika od razvoja tumora jajnika nisu dosledni.Neka ispitivanja pokazuju da postoji povećan rizik od pojave raka janika dok druga to ne pokazuju.