mladezMladeži na su toliko uobičajena pojava, da svi ljudi imaju manji ili veći broj mladeža na koži. Retko su prisutni na rođenju, najčešće počinju da se pojavljuju sa početkom puberteta.

Mladeži su benigni tumori poreklom od melanocita. Melanociti su ćelije kože koje stvaraju melanin, pigment koji daje boju koži. Nije razjašnjeno šta izaziva promenu melanocita u pravcu formiranja mladeža, mada se smatra da nasleđe i dejstvo sunčevih zraka ima važnu ulogu.

Mladeži nisu jedinstvenog izgleda. Postoje razlike u boji, veličini, obliku, položaju u odnosu na ravan kože (u ravni kože ili ispupčeni). Tipični mladeži uglavnom poseduju sledeće karakteristike:

  1. Okrugao oblik
  2. Braon boju
  3. Blago ispupčeni u odnosu na nivo kože
  4. Simetričnih su ivica
  5. Najčešće malih dimenzija
  6. Jasno ograničenih ivica

Pod uticajem nekih faktora (pubertet, trudnoća, izlaganje suncu), mladeži mogu da se uvećavaju, i da raste njihov broj.

Maligni melanom, ili samo melanom je maligni tumor poreklom od melanocita. Važno je napomenuti da melanom ne nastaje uvek na terenu postojećih mladeža. Takođe, veličina mladeža nije presudna što se tiče ozbiljnosti bolesti, nekada na koži postoji mala vidljiva površina melanoma, a u organizmu, u isto vreme, već mogu postojati metastaze.

Gore navedene karakteristike mladeža se prate, u slučaju postojanja „sumnjivih“ mladeža. Najbolje je napraviti fotografiju mladeža, jer je tako najlakše uporediti u različitim vremenskim razmacima izgled mladeža. Brzi rast mladeža, promena boje, asimetrija, nejasna granica sa okolinom i krvarenje su najčešći znaci koji ukazuju na razvoj maligniteta. Ukoliko primećujete ove znake, trebalo bi da se obratite Vašem lekaru.