dojkaUkoliko primećujete nekoliko čvorića u obe dojke, koji se pokreću pod dodirom prstiju, verovatno se radi o fibrocističnim promenama u tkivu dojke. Ranije se nazivala fibrocističnom bolešću, ali sa novim saznanjima o uzroku nastanka, termin je promenjen u fibrocistična promena dojke.

Skoro polovina žena će u nekom trenutku u toku života imati prilike da se suoči sa ovim promenama. Fibrocistična promena nije isto što i fibroadenom. Fibroadenom je benigni tumor žlezdanog i vezivnog tkiva dojke, dok fibrocistične promene nastaju usled hormonske neravnoteže.

Fibrocistične promene mogu se javiti kod žena svih uzrasta, ali su najčešće u premenopauzalnom periodu (između 20 i 50 godina). U toku generativnog (plodnog) perioda žene, tokom mesečnih ciklusa dolazi do promene međusobnog odnosa ženskih polnih hormona. Ova neravnoteža, kod velikog broja žena rezultira pojavom cističnih promena u dojkama koje se u zavisnosti od faze menstrualnog ciklusa manje ili više primećuju.

Dojka se sastoji od žlezdanog, vezivnog i masnog tkiva, i sva ova tkiva se menjaju u toku menstrualnog ciklusa, trudnoće i dojenja, pod uticajem polnih hormona.

Samopregled dojke je jedan od načina da se ove promene prate, i trebalo bi da svaka žena nauči tehnike samopregleda dojke. Pregled je potrebno raditi u isto vreme nakon svakog ciklusa, da bi se mogle zapaziti promene u veličini postojećih promena, i na vreme reagovalo u slučaju potrebe.