Debelo crevoBenigni i maligni tumori tankog creva sreću se retko. Mada ponekad ne daju simptome, ipak oni u većini slučajeva mogu dovesti do krvarenja ili opstrukcije (ponekad i jednog i drugog). Opstrukcija nastaje ili usled invaginacije prouzrokovane peristaltičkim pomeranjem tumora naniže sa posledičnim uvlačenjem dela creva za koji je on vezan ili usled toga što sam tumor svojim rastom dovodi do parcijalne ili potpune opstrukcije crevnog lumena.

Krvarenje kao simptom tumora

Kao simptomi krvarenja iz gastrointestinalnog trakta mogu se javiti malaksalost, iscrpljenost, delirijum, bledilo, znojenje, tahikardija i pojava katranastih stolica, dok se opstrukcija creva manifestuje u vidu mučnine, povraćanja i bolova u trbuhu. Trbuh je napet i osetljiv na palpaciju dok je crevna peristaltika oslabljena ili nečujna.

Bol kao simptom malignog tumora

Maligni tumori, pored mršavljenja, daju i ekstraintestinalne simptome kao što su bol, kao posledica istezanja jetrene kapsule, zažarenost lica kao kod karcinoidnih tumora i dr. U slučaju karcinoma duodenuma, može se javiti kompleks simptoma kao kod peptičkog ulkusa. Tumori se retko mogu otkriti palpacijoim.

Ako postoji krvavljenje kao simptom tumora, bolesnik može imati krvave stolice i hipohromnu anemiju. Rentgenskim ispitivanjem (pasažom gastrointestinuma pomoću barijuma), može se otkriti prisustvo tumora u vidu defekta punjenja sa suženjem lumena, ili u slučaju da postoji opstrukcija, abnormalnim nalazom na tankom crevu (proširenje proksimalne vijuge). Ukoliko ne postoji crevna opstrukcija, izuzetno je teško rentgenski identifikovati prisustvo tumora.

primed13fortePrimed 13 forte prirodan preparat na bazi meda, medicinskih gljiva Kordiceps, Reishi i Shitake, obogaćen jezgrom koštice kajsije.

Upotreba PRIMED 13 FORTE preparata se preporučuje:

 • za jačanje imunološkog odgovora organizma
 • kao pomoćno sredstvo u prevenciji i tretmanu teških bolesti
 • kod virusnih, bakterijskih i gljivičnih infekcija.

bešika


Maligni tumori mokraćne bešike mogu da nastanu od gotovo bilo kog njenog tkiva, ali u najvećem broju slučajeva nastaju od njene sluzokože. Vrste karcinoma su razne i mogu da budu karcinom pločastih ćelija, karcinom cilindričnog epitela, adenokarcinom…

Faktori rizika nastanka malignog tumora bešike

Kod oko 80 % svih karcinoma bešike postoji delovanje faktora sredine, poput pušenja, zagađenjenosti sredine, profesionalnoj izloženosti nekim supstancama, delovanje zračenja (zbog drugih tumora, ili procesa u maloj karlici), pojedini hemioterapijski agensi, a u zemljama Bliskog istoka infekcija šistosomijazom je važan faktor.

Konzumiranje kafe nije faktor rizika, a pojedini autori navode i veoma značajne gemetske promene unutar pojedinih porodica, što baca novo svetlo na proučavanje ovih tumora.

Karcinom bešike veoma čest tumor

Karcinom mokraćne bešike predstavlja veoma čest tumor, nakon tumora pluća, prostate i debelog creva. Pripadnici bele populacije su nešto češće pogodjeni ovom bolešću nego pripadnici crne populacije. Postoji podjednako obolevanje među polovima.

Prosečan uzrast kada se postavlja dijagnoza ovog karcinoma je oko 60 godina. Prognoza zavisi od godina.

Kada treba posumnjati da je u pitanju maligni tumor mokraćne bešike?

Ovo su simptomi koji obeležavaju pojavu ove vrste tumora:

 • oko 80% pacijenata ima bezbolnu hematuriju (prisustvo krvi u urinu)
 • često je otežano mokrenje, često mokrenje i osećaj hitne potrebe za mokrenjem
 • može se pojaviti otežana kontrola mokrenja
 • kod zapostavljenih slučajeva postoji bol u predelu karlice, otok donjih ekstremiteta i opstrukcija creva
 • retko se promene mogu napipati prilikom pregleda osim kada su veoma velike
 • kod pojave metastaza postoje specifični simptomi od zahvaćenog organa

primed13fortePrimed 13 forte prirodan preparat na bazi meda, medicinskih gljiva Kordiceps, Reishi i Shitake, obogaćen jezgrom koštice kajsije.

Upotreba PRIMED 13 FORTE preparata se preporučuje:

 • za jačanje imunološkog odgovora organizma
 • kao pomoćno sredstvo u prevenciji i tretmanu teških bolesti
 • kod virusnih, bakterijskih i gljivičnih infekcija.

abnormalan mamogramU lečenju tumora dojke neophodna je precizna preoperativna dijagnostika koja uključuje mamografiju, ultrazvuk, po potrebi magnetnu rezonancu, kao i iglenu biopsiju radi patohistološke verifikacije. Nakon postavljanja dijagnoze, prelazi se na plan lečenja.

Uspešnost lečenja tumora dojke danas

U današnje vreme medicina je zaista sve moćnija, tako da imamo više mogućnosti za uspešno izlečenje, pre svega operativno, koje se sprovodi u različitom obimu u zavisnosti od raširenosti bolesti, počevši od lokalnog odstranjenja tumora do kompletnog odstranjenja dojke.

Danas je vrlo prisutna rekonstruktivna hirurgija, koja je omogućila da pacijentkinje kojima je indikovano odstranjenje kompletnog tkiva dojke ipak imaju estetski prisutnu dojku, pri čemu se na mesto odstranjenog tkiva plasira endoproteza. Taj zahvat je veoma kompleksan i zahteva iskusnog hirurga. Najčešće, nakon operativnog zahvata sledi zračna terapija, a u zavisnosti od više parametara i hemioterapija.

Ishod lečenja tumora dojke

Karcinom dojke je jedan od najčešćih maligniteta, tako da je nauka došla do velikih otkrića kad je reč o njegovom otkrivanju i lečenju. Samim tim spada u grupu malignih oboljenja s najvećom šansom za izlečenje ukoliko se otkrije na vreme.

Karcinom dojke je vrlo kompleksno oboljenje koje ne pogađa samo ženu, već i njenu kompletnu porodicu. Isto tako, i postotak izlečenja zavisi od mnogih faktora, uključujući i podršku koju žena dobija od svojih bližnjih. Prosta statistika kaže da, ako je otkriven na vreme, a to je kad je njegova veličina 1-1,5cm- postotak izlečenja je u tom slučaju visok, pa se računa da je desetogodišnje preživljavanje više od 90%.

Ipak, na prognozu utiče još mnogo faktora: sama agresivnost tumora, lokalna uznapredovalost, osetljivost tumora na delovanje terapije, pozitivan stav i vera pacijentkinje u izlečenje.

Adjuvantna terapija tumora

Neoadjuvantna terapija spada u grupu novijih načina lečenja koji se u svetu, a i kod nas primenjuju poslednjih petnaestak godina. Ovaj vid lečenja podrazumeva promenjen redosled terapijskih modaliteta u odnosu na klasični, pri čemu se prvo daje hemioterapija, pa tek se onda pristupa operativnom lečenju i zračnoj terapiji.

Uočeno je da je u slučaju uznapredovalog karcinoma, uticaj na preživljavanje i kvalitet života mnogo veći nego kada se primenjivao klasičan vid terapije. Maligne ćelije su zaustavljene ako se nalaze bilo gde u organizmu, primarni tumor u dojci se najčešće smanjuje, a nekad potpuno nestaje.
Primed 13 kordiceps  je potpuno prirodni preparat za jačanje odbrambenih snaga organizma koji kao glavni sastojak sadrži gljivu kordiceps. Kordiceps ima izraženo antioksidativno dejstvo, čime štiti ćelije organizma od raznih bolesti.

tumor markeri


Šta su tumor markeri?

Tumor markeri su određene materije koje proizvode maligne ćelije, ili ćelije organizma, u slučaju prisustva tumora. Većinu tumor markera proizvode i normalne ćelije, ali u znatno manjoj količini u odnosu na količinu koja se proizvodi u slučaju maligne bolesti.

Tumor markeri se mogu detektovati u krvi, urinu, stolici, tumorskom tkivu i u nekim drugim telesnim tečnostima i tkivima organizma. Po građi, tumor markeri su uglavnom proteinske strukture.

Postoji veliki broj tumor markera. Neki su specifični za određenu vrstu karcinoma, dok drugi mogu biti prisutni kod dva ili više vrsta karcinoma. Do danas nije utvrđen “univerzalni” tumor marker koji može detektovati bilo koji karcinom.

Kakav je značaj praćenja nivoa pojedinih tumor markera?

Određivanje nivoa tumor markera pomaže u postavljanju dijagnoze maligne bolesti i praćenju uspešnosti tretmana. Iako povećane vrednosti tumor markera ukazuju na prisustvo karcinoma, za postavljanje dijagnoze nije dovoljno samo njihovo prisustvo. Neophodno je sprovesti i druge mere dijagnostike kako bi se postavila definitivna dijagnoza (CT, NMR, biopsija tkiva).

Praćenje bolesti pomoću tumor markera

Kada je u pitanju praćenje bolesti, vrši se periodično određivanje vrednosti tumor markera pre, u toku i nakon tretmana. Na osnovu dobijenih vrednosti zaključuje se o uspešnosti tretmana. Ukoliko je tretman uspešan, očekuje se postepeno smanjenje nivoa tumor markera. Njihovo ponovno povećanje može ukazivati na recidiv bolesti.

Najčešće određivani tumor markeri su : alfa-fetoprotein (karcinom jetre i germinativnih ćelija), beta-2-mikroglobulin (multipli mijelom), beta-hCG (horiokarcinom), CA15-3 i CA27.29 (karcinom dojke), CA-125 (karcinom jajnika), PSA antigen (karcinom prostate) i drugi.

U prevenciji i tretmanu malignih bolesti mogu se koristiti različiti prirodni preparati.

U toku tretmana tumora, kao pomoćno sredstvo za poboljšanje imuniteta i jačanje organizma preporučujemo PRIMED 13 FORTE.

PRIMED 13 Forte je prirodan preparat, na bazi meda, medicinskih gljiva Kordiceps, Reishi i Shitake, obogaćen jezgrom semena kajsije.

PORUČITE PRIMED 13 FORTE ONLINE: PRIMED 13 FORTE

PRIMED 13 Forte se preporučuje:

 • za jačanje imunološkog odgovora organizma
 • kao pomoćno sredstvo u prevenciji i tretmanu teških bolesti
 • kod virusnih, bakterijskih i gljivičnih infekcija.

limfom


Uzroci pojave tumora na limfnim čvorovima nažalost nisu poznati. Neki od najčešćih oblika bolesti su:

Maligni limfogranulom

Maligni limfogranulom – To je najčešći oblik, a većinom se javlja kod osoba starosti od 20 do 40 godina i češći je kod muškaraca, nego kod žena.
Ispoljavanja bolesti mogu biti različita, ali najčešće su prvi simptomi bolesti: umor, povišena telesna temperatura, znojenje, a moguća je i tumefakcija limfnih čvorova. Opšte stanje pacijenta vremenom se pogoršava.

Lečenje tumora limfnih čvorova

Što se tiče lečenja, ako su zahvaćeni limfni čvorovi jedne ili više susednih regija ili dve regije koje se ne graniče, a nalaze se ispod ili iznad dijafragme, onda je terapijska mera zračenje.
U slučajevima zahvaćenosti limfnih čvorova iznad i ispod dijafragme ili slezine, terapijske mere su zračenje i hemoterapija.

Ako su zahvaćeni drugi organi, osim limfnih čvorova, onda je terapija izbora hemoterapija. Najčešće se koristi polihemoterapija jer omogućava korišćenje više antitumorskih lekova u isto vreme, a primenjuju se po posebno određenim šemama.

Non-Hodgkin limfomi

Non-Hodgkin limfomi – Ovaj oblik se očituje tumefakcijom limfnih čvorova (kako površinskih, tako i unutrašnjih), umorom, mršavljenjem, temperaturom i anemijom. Bolest može zahvatiti i druge organe (pluća, koža…), a ne samo limfne čvorove.

Prognoze nisu optimistične jer se ovaj oblik tumora brzo širi i često zahvati i druga tkiva, osim limfnih čvorova, a terapijska mera je najčešće hemoterapija.

PRIMED 13 Forte je prirodan preparat, na bazi meda, medicinskih gljiva Kordiceps, Reishi i Shitake, obogaćenjezgrom semena kajsije.

PRIMED 13 Forte se preporučuje:
 • za jačanje imunološkog odgovora organizma
 • kao pomoćno sredstvo u prevenciji i tretmanu teških bolesti
 • kod virusnih, bakterijskih i gljivičnih infekcija.